Tổng hợp kê khai thuốc sản xuất trong nước và NK cập nhật 11/4/2018

2328
Tổng hợp kê khai thuốc cập nhật 11/4/2018
Tổng hợp kê khai thuốc cập nhật 11/4/2018

Đánh giá

Tổng hợp kê khai thuốc cập nhật 11/4/2018

– Tổng hợp kê khai thuốc nhập khẩu tính đến 11/4/2018

– Tổng hợp kê khai lại thuốc nhập khẩu tính đến 11/4/2018

– Tổng hợp kê khai thuốc sản xuất trong nước tính đến 11/4/2018

 

Danh sách được công bố trên cổng thông tin điện tử Cục quản lý Dược dav.gov.vn

Tổng hợp kê khai thuốc cập nhật 11/4/2018

DOWNLOAD CÁC BẢN CẬP NHẬT TẠI ĐÂY

Tong_hop_KK_thuoc_NK_tinh_den_ngay_11.04.2018 bản 2.xls

Tong_hop_KK_thuoc_sx_trong_nuoc_tinh_den_ngay_11.04.2018

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!