Công văn 13705/QLD-ĐK

Công văn 13705/QLD-ĐK cập nhật thông tin về chống chỉ định và cảnh báo...

Công văn 13705/QLD-ĐK cập nhật thông tin về chống chỉ định và cảnh báo khi sử dụng thuốc chứa hoạt chất Strontium ranelate BỘ Y...
Công văn 13704/QLD-ĐK

Công văn 13704/QLD-ĐK cập nhật thông tin về nguy cơ tác dụng phụ của...

Công văn 13704/QLD-ĐK cập nhật thông tin về nguy cơ tác dụng phụ của thuốc chứa drosperinone và thuốc chứa finasteride BỘ Y TẾ CỤC QUẢN...
Công văn 13703/QLD-ĐK

Công văn 13703/QLD-ĐK đăng ký, nhập khẩu thuốc chứa phối hợp Cephalosporin với chất...

Công văn 13703/QLD-ĐK đăng ký, nhập khẩu thuốc chứa phối hợp Cephalosporin với chất ức chế beta-lactamse BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ...
Công văn 13702/QLD-ĐK

Công văn 13702/QLD-ĐK đăng ký, nhập khẩu thuốc chứa phối hợp Streptokinase và Streptodornase

Công văn 13702/QLD-ĐK đăng ký, nhập khẩu thuốc chứa phối hợp Streptokinase và Streptodornase BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
Công văn 13663/QLD-ĐK

Công văn 13663/QLD-ĐK Hướng dẫn việc sản xuất và lưu hành thuốc từ dược...

Công văn 13663/QLD-ĐK Hướng dẫn việc sản xuất và lưu hành thuốc từ dược liệu BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...
chức năng quyền hạn cơ cấu bộ y tế

Nghị định 63/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu...

Nghị định 63/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...
công văn 12792/QLD-CL

Công văn 12792/QLD-CL đình chỉ lưu hành & thu hồi các thuốc chứa hoạt...

Công văn 12792/QLD-CL đình chỉ lưu hành & thu hồi các thuốc chứa hoạt chất Buflomedil do có tác dụng không mong muốn BỘ Y...
Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu

Thông tư 11/2012/TT-BYT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các...

Thông tư 11/2012/TT-BYT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 11/2012/TT-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ MỜI...
Công văn 8569/QLD-KD

Công văn 8569/QLD-KD tăng cường công tác quản lý tiền chất Pseudoephedrin

Công văn 8569/QLD-KD tăng cường công tác quản lý tiền chất Pseudoephedrin BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...
Thông tư 10/2012/TT-BYT

Thông tư 10/2012/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số...

Thông tư 10/2012/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 ban hành và hướng dẫn thực hiện...