Công văn 14696/QLD-ĐK nguyên liệu dược chất không cần giấy phép nhập khẩu

913
Công văn 14696/QLD-ĐK nguyên liệu dược chất không cần giấy phéo nhập khẩu
Công văn 14696/QLD-ĐK nguyên liệu dược chất không cần giấy phéo nhập khẩu
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 14696/QLD-ĐK V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SDK

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 14696/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SDK.

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước. Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 22390/QLD-ĐK ngày 15/11/2016 và công văn số 14691/QLD-ĐK ngày 19/9/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

TUQ. CỤC TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC, ĐỖ MINH HÙNG

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
Cloxacillin 1g VD-26156-17 06/02/2022 Chi nhánh 3 – Công ty CPDP Imexpharm tại Bình Dương. Cloxacilinnatri (Cloxacillinsodium) DSM Sinochem Pharmaceuticals India Private Limited India
Cloxacillin 1g VD-26156-17 06/02/2022 Chi nhánh 3 – Công ty CPDP Imexpharm tại Bình Dương. Cloxacilinnatri (Cloxacillinsodium) Sterile India Pvt. Ltd. India
Bactamox 1g VD-22897-15 9/9/2020 Công ty CPDP Imexpharm Sulbactam

pivoxil

Research

Pharmaceuticals

Ltd.

China
Magnesi-B6 VD-25188-16 05/09/2021 Công ty CPDP Imexpharm Pyridoxin

hydrocloridzSJLL

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd. China

Công văn 14696/QLD-ĐK V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SDK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:
[sociallocker id=7424]

14696_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!