Quy trình giải quyết hồ sơ thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc sản xuất trong nước

1166
Công văn 14037/QLD-CL
Công văn 14037/QLD-CL
Quy trình giải quyết hồ sơ thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc sản xuất trong nước
5 (100%) 2 votes

Quy trình giải quyết hồ sơ thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc sản xuất trong nước

Ngày ban hành: 26/6/2018

Mã số: QT.ĐK.12.01

Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 04/06/2016;

Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc.

Thông tư số 23/2013/TT-BYT ngày 13/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn sản xuất gia công thuốc.

– Thông tư số 05/2010/TT-BYT ngày 01/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc.

– Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

DOWNLOAD SOP DƯỚI ĐÂY

Bia-QT.DK.12.01 BM.ĐK.12.01-02 BM.ĐK.12.01-04 PL.ĐK.12.01. QĐ 400 Ban hành QT giải quyết hồ sơ thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc sản xuất trong nước QT.DK.12.01

Quy trình giải quyết hồ sơ thay đổi bổ sung