Thuốc tác dụng trên hệ Adrenergic (Bài 6)

3972
Thuốc tác dụng trên hệ Adrenergic
5/5 - (1 bình chọn)

Thuốc tác dụng trên hệ Adrenergic (Bài 6)

THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ ADRENERGIC

DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA

MỤC TIÊU HỌC TẬP:

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

  1. Trình bày được chu trình chuyển hóa của catecholamin tại ngọn dây thần kinh giao cảm
  2. Phân biệt được tác dụng của adrenalin, noradrenalin và DA
  3. Phân biệt được tác dụng của thuốc cường β1 và β2: Isoproterenol, Dobutamin và Salbutamol
  4. Phân tích được cơ chế tác dụng của các thuốc huỷ giao cảm
  5. Trình bày được tác dụng và áp dụng điều trị của thuốc hủy α giao cảm
  6. Phân biệt được cơ chế tác dụng và áp dụng điều trị của thuốc hủy β1

Hệ adrenergic là hệ hậu hạch giao cảm, giải phóng chất trung gian hóa học gọi chung là catecholamin vì đều mang nhân catechol (vòng benzen có hai nhóm -OH ở vị trí ortho và một gốc amin ở chuỗi bên.

 

MỤC LỤC:

  1. CHUYỂN HÓA CỦA CATECHOLAMIN
  2. THUỐC CƯỜNG HỆ ADRENERGIC

2.1. Thuốc cường receptor alpha và beta

2.1.1. Adrenalin

2.1.2. Noradrenalin (arterenol)

2.1.3. Dopamin

2.2. Thuốc cường receptor α

2.2.1. Metaraminol (Aramin)

2.2.2. Phenylephrin (neosynephrin)

2.2.3. Clonidin (Catapressan)

2.3. Thuốc cường receptor β

2.3.1. Isoproterenol (Isoprenalin, Isuprel, Aleudrin, Novodrin, Isopropyl noradrenalin)

2.3.2. Dobutamin (Dobutrex)

2.3.3. Thuốc cường ưu tiên (chọn lọc) receptor β2

2.4. Thuốc cường giao cảm gián tiếp

2.4.1. Ephedrin (ephedrinum)

2.4.2. Amphetamin

2.4.3. Phenylpropanolamin

3. THUỐC HUỶ HỆ ADRENERGIC

3.1. Thuốc huỷ giao cảm

3.1.1. Ức chế tổng hợp catecholamin

3.1.2. Làm giảm dự trữ catecholamin trong các hạt

3.1.3. Ngăn cản giải phóng catecholamin

3.1.4. Thay thế catecholamin bằng các chất trung gian hoá học giả

3.2. Thuốc huỷ adrenalin

3.2.1. Thuốc huỷ α-adrenergic

3.2.2. Thuốc huỷ β-adrenergic

Thuốc tác dụng trên hệ Adrenergic (Bài 6)

DOWNLOAD TÀI LIỆU DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

Bai 06 – Thuoc tac dung tren he Adrenergic

[/sociallocker]

Tham khảo giáo trình khác tại đây

Copy xin ghi rõ nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!