Công văn 16917/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc nhập khẩu không yêu cầu có giấy phép nhập khẩu

1331
Công văn 16917/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc nhập khẩu không yêu cầu có giấy phép nhập khẩu
Công văn 16917/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc nhập khẩu không yêu cầu có giấy phép nhập khẩu
5/5 - (3 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16917/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 221/2017/CV/BVP đề ngày 04/10/2017 của Công ty cổ phần BV Pharma đề nghị bổ sung công bố nguyên liệu;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, bán thành phẩm để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được phép nhập nhẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./.

DANH MỤC:

Tên thuốc

(I)

SĐK

(2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/vv) (3) Tên NSX (4) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …)

(5)

Tiêu

chuẩn

dược

chất

(6)

Vimethy VD-13713-11 01/8/2018 Công ty cổ phần BV Pharma Methylprednisolone BP 2015
Urselon VD-14152-11 01/8/2018 Công ty cổ phần BV Pharma Methylprednisolone BP 2015
Methylprednisolon-

BVP

VD-13709-11 30/12/2017 Công ty cổ phần BV Marina Methylprednisolone

 

BP 2015

Công văn 16917/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc nhập khẩu không yêu cầu có giấy phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

16917_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!