Tài liệu hướng dẫn sử dụng các thủ tục DAV

2033
Tài liệu hướng dẫn sử dụng các thủ tục DAV
5 (100%) 3 votes

 

PUBLIC MANAGEMENT SYSTEM – DRUG ADMINSTRATION OF VIETNAM – MINISTRY OF HEALTH

DOCUMENT GUIDING FOR PROCEDURES 57, 58, 59, 84, 85, 88, 90 ON ONLINE PORTAL OF DAV https://dichvucong.dav.gov.vn

—————————————————————————————————–

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG – CỤC DƯỢC – BỘ Y TẾ

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THỦ TỤC 57, 58, 59, 84, 85, 88, 90

Dành cho Doanh nghiệp

Download theo link: 

https://dichvucong.dav.gov.vn/Temp/HuongDanSuDung/HDSD_DoanhNghiep.pdf

Hoặc link:

HDSD_tai lieu huong dan su dung dich vu cong DAV