Công văn 15432/QLD-ĐK công bố nguyên liệu phải cấp phép nhập khẩu

826
Công văn 15432/QLD-ĐK công bố nguyên liệu phải cấp phép nhập khẩu
Công văn 15432/QLD-ĐK công bố nguyên liệu phải cấp phép nhập khẩu
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 15432/QLD-ĐK công bố nguyên liệu phải cấp phép nhập khẩu

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

Độc lập – Tự do -Hạnh phúc

Số: 15432/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên  liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/ỌH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khấu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

DANH MỤC:

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu
1 Praxinstad 400 VD-21115-

14

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM Moxifloxacin HCl EP 8.0 Cipla Ltd. A-42 (Unit II), MIDC Patalganga-410 220, Dist: Raigad, Maharashtra
2 Ciprofloxacin

500mg

VD-16642- 12 Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa Ciprofloxacin

hydroclorid

monohydrat

USP35 Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co., Ltd No.7, Donghai 3rd Avenue, Zhejiang Provincal chemical and medical materials base linhai zone, Lihai, Zhejiang
USP38 Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd No.6, Wei Wu Road, Hangzhou Gulf Shangyu Industrial Zone, Zhejiang
3 Salbuthepharm VD-18454-

13

Công ty cồ phần Dược – VTYT Thanh Hóa Salbutamol Sulfat BP 2015 Jayco Chemical Industries W.E.Highway, Next to Dodhia Petrol Pump, Kashi Mira, Post Mira, Dist.Thane- 401 104. Maharashtra
4 Ofloxacin 0,3% VD-19558-

13

Công ty cồ phần Dược –  VTYT Thanh Hóa USP38 Zhejiang apeloa kangyu

pharmaceutical., ltd

333, Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang32211 8
5 Thekyflox VD-20014-13 Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa Ofloxacin USP38 Zhejiang apcloa kangyu pharmaceutical., ltd  333, Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang322118
6 Asigynax VD-19551-13 Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa Omidazol NSX  Zhejiang supor pharmaceuticals co..ltd Yuedong Road.Paojiang Industrial Zone, Shaoxing, Zhej iang 312071
7 Nalsarac VD-23187-15 Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar Tramadol hydrochloride BP2013  Inogent Laboratorise Private Ltd  Plot 28A, Street No. 15 IDA Nacharam, Hyderabad- 500076
8 Methadone Hydrochloride 10mg/ml V5-H12-15 Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar Methadone hydrochloride EP 7.0  Siegfried Ltd.  Untere Bruchlstrasse 4, 4800 Zofingen

 

Công văn 15432/QLD-ĐK công bố nguyên liệu phải cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

15432_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!