Quy trình xác định vi phạm thông tin quảng cáo thuốc

1248
5/5 - (2 bình chọn)

Quy trình xác định phạm vi thông tin quảng cáo thuốc.

  1. MỤC ĐÍCH

Thống nhất cách giải quyết trong việc tiếp nhận và xác định các vi phạm thông tin, quảng cáo thuốc.

  1. PHẠM VI ÁP DỤNG

– Quy trình này được áp dụng tại Cục Quản lý Dược.

  1. TÀI LIỆU THAM CHIẾU

Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;

– Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

– Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

– Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế;

– Các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đang có hiệu lực.

  1. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN:

          – Lãnh đạo Cục có trách nhiệm thực hiện kiểm tra và bảo đảm những quy định trong Quy trình này được thực hiện và tuân thủ.

– Lãnh đạo Phòng có liên quan đến Quy trình có trách nhiệm thực hiện phối hợp, kiểm tra và bảo đảm những quy định trong Quy trình này được thực hiện và tuân thủ.

– Cán bộ, chuyên viên liên quan đến Quy trình có trách nhiệm thực hiện và tuân thủ những quy định trong Quy trình này.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

Bia

BM 2

BM 3

BM. 1

QĐ 232 Ban hành 05 QT TTQCT

QT.TT- Xac dinh vi pham QC

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!