CÔNG VĂN SỐ 124/KCB-QLCL TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

849
Công văn 124/KCB-QLCL
Đánh giá
 BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

Số:124/KCB-QLCL             

Vv tăng cường công tác
khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Hà Nội ngày 29 tháng 01 năm 2018

Kính gửi:

 • Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
 • Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành.

Thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 46/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, để bảo đảm tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế đề nghị Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt những công việc sau đây:

 1. Có kế hoạch đảm bảo công tác điều trị, phục vụ người bệnh và an ninh trật tự trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Trực theo 4 cấp: trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính – hậu cần và trực bảo vệ – tự vệ. Danh sách cán bộ trực phải được niêm yết tại các khoa, phòng. Xây dựng kế hoạch về phòng chống cháy nổ, thảm họa, tai nạn hàng loạt; phòng chống rét cho người bệnh; hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới, tham vấn về chuyên môn khi cần thiết.
 2. Chủ động đối phó với dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra: Có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hoá chất, bố trí cơ sở giường bệnh, phương tiện cấp cứu và cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng đáp ứng, đảm bảo tốt công tác thu dung, cấp cứu điều trị, cách ly người bệnh theo đúng các hướng dẫn hiện hành về phòng chống dịch.
 3. Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh: Dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.
 4. Tổ chức thăm hỏi và đón Tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết, đặc biệt chú ý người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách. Đặc biệt chú ý nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp,
  ứng xử ân cần, hoà nhã. Thực hiện đúng các quy định liên quan và các quy trình chuyên môn kỹ thuật.
 5. Nghiêm túc thực hiện công tác thông tin báo cáo tình hình cấp cứu, tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, ngộ độc trong dịp Tết theo hệ thống báo cáo trực tuyến của Cục Quản lý khám chữa bệnh (gọi tắt là Hệ thống báo cáo Tết trực tuyến), tại địa chỉ qlbv.vn/baocaotet hoặc đường dẫn từ trang chủ website của Cục Quản lý khám chữa bệnh kcb.vn.
 6. Các bệnh viện có nhiệm vụ:
 • Phân công cán bộ bệnh viện thường trực lãnh đạo, chuyên môn, báo cáo số liệu hàng ngày. Danh sách cán bộ thường trực báo cáo số liệu kèm theo số điện thoại di động, email đề nghị cập nhật trực tiếp trên phần mềm báo cáo Tết trực tuyến.
 • Báo cáo hàng ngày tình hình khám chừa bệnh cấp cứu, tai nạn, ngộ độc… về cơ quan quản lý cấp trên theo mẫu tại cống báo cáo trực tuyến khám chữa bệnh. Chú ý các số liệu: Khám cấp cứu tai nạn do pháo nố, thuốc nổ, ngộ độc thực phẩm; Tử vong do tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, đánh nhau phải báo cáo danh sách người bệnh chi tiết.
 • Thời gian bệnh viện báo cáo về cơ quan quản lý hàng ngày trước 9 giờ sáng qua phần mềm trực tuyến (bắt đầu từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018 (từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Sáng ngày 30 Tết bắt đầu báo cáo số liệu của ngày 29 Tết, sáng Mùng 6 Tết báo cáo số liệu ngày Mùng 5 Tết và rà soát, đối chiếu và bổ sung đầy đủ số liệu cả kỳ nghỉ Tết). số liệu được tính theo ca trực từ 7 giờ sáng hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau. Các diễn biến đặc biệt khác yêu cầu báo cáo ngay thông qua đường dây nóng cho cơ quan quản lý.
 • Truy cập báo cáo Tết bằng tài khoản kiểm tra bệnh viện do Phòng Kế hoạch tổng hợp hoặc Quản lý chất lượng của bệnh viện quản lý. Đơn vị chưa có tài khoản đề nghị gửi đăng ký theo địa chỉ email hỗ trợ: vn@gmail.com hoặc qua số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật đăng tải trên hệ thống báo cáo Tết trực tuyến.
 1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan quản lý Y tế các Bộ, ngành có nhiệm vụ:
 • Phân công cán bộ thường trực báo cáo hàng ngày. Danh sách cán bộ bao gồm: Sở Y tế, họ tên, chức vụ, số điện thoại di động, email) đề nghị đăng trên trang web của Sở Y tế và gửi về Cục Quản lý khám chữa bệnh trước kỳ nghỉ Tết qua địa chỉ email: vn@gmail.com.
 • Chỉ đạo, đôn đốc các bệnh viện trực thuộc báo cáo số liệu chính xác, đầy đủ, kịp thời vê tình hình khám, cấp cứu, tai nạn ngộ độc, dịch bệnh tại các bệnh viện trên phần mềm báo cáo trực tuyến.
 • Đăng nhập phần mềm báo cáo Tết trực tuyến bằng tài khoản kiểm tra bệnh viện (liên hệ Phòng Nghiệp Vụ Y – Sở Y tế, đon vị chưa có tài khoản đề nghị gửi đăng ký theo địa chỉ email: vn@gmail.com).
 • Báo cáo hàng ngày kèm Phụ lục Tổng họp số liệu từ các bệnh viện đã được thiết kế sẵn trên hệ thống báo cáo Tết trực tuyến gửi về Cục Quản lý Khám chữa bệnh.
 • Thời gian Sở Y tế; Y tế các Bộ, ngành báo cáo trực tuyến về Bộ Y tế trước 12 giờ hàng ngày: từ ngày 14/02/2018 hết ngày 20/02/2018. Nếu có diễn biển đặc biệt sau thời điếm báo cáo hàng ngày yêu cầu Sở Y tế báo cáo khẩn riêng. Ngoài báo cáo hàng ngày qua trực tuyến và email, báo cáo 3 ngày Tết vào sáng mùng 2 và báo cáo Tổng kểt kỳ nghỉ Tết vào sáng mùng 6 yêu cầu gửi theo đường công văn điện tử.
 1. Bộ Y tế sẽ tô chức kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị và thực hiện thường trực của một số bệnh viện trực thuộc Bộ và bệnh viện ở các địa phương trước và trong dịp Tết.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên, gửi về Bộ Y tể đúng thời gian để kip thời tổng hơp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

CỤC TRƯỞNG

Lương Ngọc Khuê

CÔNG VĂN SỐ 124/KCB-QLCL TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]124_KCB_QLCL_2018_VNRAS[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!