Home Authors Posts by Admin

Admin

1373 POSTS 0 COMMENTS
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
tờ hướng dẫn sử dụng thuốc biệt dược gốc

Công bố tờ hướng dẫn sử dụng thuốc biệt dược gốc (đợt 1)

0
Công bố tờ hướng dẫn sử dụng thuốc biệt dược gốc (đợt 1) Công văn 21201/QLD-ĐK ngày 07 tháng 11 năm 2018 21201_QLD_ĐK_2018_VNRAS Tờ hướng dẫn sử...
CHỦ TRƯƠNG CHUNG TRONG ĐĂNG KÝ THUỐC

CHỦ TRƯƠNG CHUNG TRONG ĐĂNG KÝ THUỐC

0
CHỦ TRƯƠNG CHUNG TRONG ĐĂNG KÝ THUỐC Cục Quản lý dược thực hiện pháp chế hóa các chủ trương chung của Hội đồng xét duyệt...
NGHỊ ĐỊNH 146/2018/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 146/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH...

0
NGHỊ ĐỊNH 146/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ CHÍNH PHỦ -------- CỘNG...
Công văn 11367/BTC-TCHQ

Công văn 11367/BTC-TCHQ ngày 18 tháng 9 năm 2018 về việc thúc đẩy triển...

0
Công văn 11367/BTC-TCHQ ngày 18 tháng 9 năm 2018 về việc thúc đẩy triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và KTCN Trên cơ sở...

QUYẾT ĐỊNH 693/QĐ-QLD ngày 03 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành danh mục...

0
QUYẾT ĐỊNH 693/QĐ-QLD ngày 03 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành danh mục 21 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành...
QUYẾT ĐỊNH 692/QĐ-QLD

QUYẾT ĐỊNH 692/QĐ-QLD ngày 03 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành danh mục...

0
QUYẾT ĐỊNH 692/QĐ-QLD ngày 03 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành danh mục 04 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành...
Công văn 18927/QLD-ĐK

Công văn 18927/QLD-ĐK ngày 04 tháng 10 năm 2018 đính chính danh mục nguyên...

0
Công văn 18927/QLD-ĐK ngày 04 tháng 10 năm 2018 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu...

Công văn 18881/QLD-ĐK ngày 03 tháng 10 năm 2018 đính chính thông tin nguyên...

0
Công văn 18881/QLD-ĐK ngày 03 tháng 10 năm 2018 đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu...
Công văn 18850/QLD-ĐK

Công văn 18850/QLD-ĐK ngày 03 tháng 10 năm 2018 công bố danh mục nguyên...

0
Công văn 18850/QLD-ĐK ngày 03 tháng 10 năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp...

Công văn 18661/QLD-TTra ngày 01 tháng 10 năm 2018 ngừng nhận hồ sơ đăng...

0
Công văn 18661/QLD-TTra ngày 01 tháng 10 năm 2018 ngừng nhận hồ sơ đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc 1. Ngừng nhận hồ sơ...
0868.552.633