Home Authors Posts by Admin

Admin

1373 POSTS 0 COMMENTS
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).

Nghị định 03/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung điều 68 nghị định số 36/2016/NĐ-CP về...

0
Nghị định 03/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung điều 68 nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ...

Tài liệu hướng dẫn sử dụng các thủ tục DAV

0
  PUBLIC MANAGEMENT SYSTEM - DRUG ADMINSTRATION OF VIETNAM - MINISTRY OF HEALTH DOCUMENT GUIDING FOR PROCEDURES 57, 58, 59, 84, 85, 88, 90 ON ONLINE PORTAL...
THÔNG TƯ 36/2018/TT-BYT

THÔNG TƯ 36/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU...

0
THÔNG TƯ 36/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH DOWNLOAD...

THÔNG TƯ 35/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT THUỐC, NGUYÊN LIỆU...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm...

Tổng hợp câu hỏi và trả lời DAV

0
Tổng hợp câu hỏi và trả lời DAV Q&A liên quan hồ sơ BABE trong đăng ký thuốc Câu hỏi BA.Be xls Q&A liên quan hồ sơ...

Sổ tay chất lượng quản lý Vắc xin

0
Sổ tay chất lượng quản lý Vắc xin của Bộ Y tế Sổ tay chất lượng về quản lý vắc xin của Bộ Y tế...

Tổng hợp công bố GMP PICS/EU phục vụ công tác đấu thầu

0
Tổng hợp công bố GMP PICS/EU phục vụ công tác đấu thầu ĐỢT 61 NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2018 (21438.QLD-CL)(09-11-2018) CV gui STY dot 61 (21439.QLD-CL)(09-11-2018)...
GMP khi đăng ký lưu hành

Tổng hợp công bố cơ sở sản xuất nước ngoài đáp ứng GMP khi...

0
Tổng hợp công bố cơ sở sản xuất nước ngoài đáp ứng GMP khi đăng ký lưu hành tại Việt Nam ĐỢT 1 ngày 29...

Tổng hợp báo cáo đánh giá vắc xin

0
Tổng hợp báo cáo đánh giá vắc xin BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ Vắc xin 5 trong 1 SII Ấn Độ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VACCINE -...
Thông tư 30/2018/TT-BYT

Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 ban hành danh mục và...

0
Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa...
0868.552.633