Công văn 18881/QLD-ĐK ngày 03 tháng 10 năm 2018 đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

502
Công văn 18881/QLD-ĐK
Công văn 18881/QLD-ĐK ngày 03 tháng 10 năm 2018 đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
5 (100%) 1 vote

Công văn 18881/QLD-ĐK ngày 03 tháng 10 năm 2018 đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Theo đề nghị tại công văn số 0418/CV-GN đề ngày 18/09/2018 của Công
ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn về việc đính chính thông tin công bố nguyên
liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong
nước đã được cấp số đăng ký;
Cục Quản lý Dược thông báo:
Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ
đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát
đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).
Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội
dung đối với 01 thuốc đã được công bố tại Công văn số 17272/QLD-ĐK ngày
10/09/2018 của Cục Quản lý Dược.
Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên
trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

18881_QLD_DK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM