Công bố tờ hướng dẫn sử dụng thuốc biệt dược gốc (đợt 1)

2653
tờ hướng dẫn sử dụng thuốc biệt dược gốc
tờ hướng dẫn sử dụng thuốc biệt dược gốc
5/5 - (3 bình chọn)

Công bố tờ hướng dẫn sử dụng thuốc biệt dược gốc (đợt 1)

Công văn 21201/QLD-ĐK ngày 07 tháng 11 năm 2018

21201_QLD_ĐK_2018_VNRAS

Tờ hướng dẫn sử dụng đính kèm:

1. Accupril (VN-19302-15)

2. Amlor (VN-19717-16)1

3. Amlor (VN20049-16)1

4. Aromasin (VN-20052-16)1

5. Brexin (VN-18799-15)1

6. Campto (VN-20050-16)1

7. Campto (VN-20051-16)1

8. Celebrex (VN-20332-17)1

9. Cymevene (VN-19152-15)

10. Dalacin C (VN-18404-14)

11. Dalacin C (VN-19718-16)

12. Dalacin T (VN-18572-14)1

13. Eliquis (VN2-615-17)1

14. Eliquis (VN2-616-17)1

15. Elthon 50mg (VN-18978-15)

16. Farmorubicina (VN -20840-17)1

17. Farmorubicina (VN -20841-17)

18. Feldene (VN-21103-18)1

19. Hidrasec 10mg Infants (VN-21164-18)1

20. Hidrasec 30mg Children (VN-21165-18)

21. Klacid Forte (VN-19546-16)

22. Klacid Forte (VN-21160-18)

23. Klacid MR (VN-19547-16)

24. Klacid MR (VN-21161-18)1

25. Lipanthyl NT 145mg (VN-21162-18)

26. Lipitor (VN-17767-14)_done

27. Lipitor (VN-17768-14)_done

28. Lipitor (VN-17769-14)

29. Pivalone 1% (VN-18042-14)_done

30. Sayana Press (VN2-617-17)_done

31. Solu Medrol (VN-20330-17)

32. Solu Medrol (VN-20331-17)

33. Solu-medrol (VN-18405-14)

34. Sutent (VN-18043-14)

35. Sutent (VN-18772-15)

36. Sutent (VN-18773-15)

37. Tarceva (VN-17941-14)

38. Tazocin (VN-20594-17)_done

39. Tygacil (VN-20333-17)

40. Unasyn (VN-20843-17)_done

41. Unasyn (VN-20844-17)_done

42. Valcyte (VN-18533-14)

43. Viagra (VN-21098-18)_done

44. Viagra (VN-21099-18)_done

45. Viagra (VN-21100-18)_done

46. Xeloda (VN-17939-14)

47. Zitromax (VN-20845-17)_done

48. Zyvox (VN-19301-15)_done

49. Zyvox (VN-19510-15)_done

50. Bisolvon kids (VN-18822-15)_done

51. Buscopan (VN-20661-17)_done

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!