Công văn 18850/QLD-ĐK ngày 03 tháng 10 năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

497
Công văn 18850/QLD-ĐK
Công văn 18850/QLD-ĐK
Công văn 18850/QLD-ĐK ngày 03 tháng 10 năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
5 (100%) 1 vote

Công văn 18850/QLD-ĐK ngày 03 tháng 10 năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Căn cứ các hồ sơ thay đổi, bổ sung thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu
hành đã được Cục Quản lý Dược phê duyệt nội dung thay đổi, bổ sung;
Theo đề nghị công bố nguyên liệu tại văn thư 703/DHG-RA ngày 20/09/2018
của Công ty CP dược Hậu Giang; Văn thư số 982/CV-ĐK/DMC ngày 22/08/2018 và
văn thư số số 981/CV-ĐK/DMC ngày 22/08/2018 của Công ty cổ phần xuất nhập
khẩu y tế Domesco; Văn thư số 14/2018/CBNL-HS ngày 13/09/2018 của Công ty
TNHH Hasan-Dermapharm; Văn thư số 720/ĐKT-TRA ngày 25/09/2018 của Công
cổ phần Traphaco,


Cục Quản lý Dược thông báo:


Công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc để sản xuất thuốc theo
hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu
không phải thực hiện cấp phép nhập khấu theo Danh mục đính kèm công văn này.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

18880_QLD_DK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM