Home Authors Posts by Dược sĩ Lưu Anh

Dược sĩ Lưu Anh

Công văn số 132 ngày 30/08/2023 về việc thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, thuốc giả

Công văn số 132/PYT ngày 30/08/2023 Về việc thu hồi thuốc H-inzole không đạt...

0
       UBND QUẬN THANH XUÂN PHÒNG Y TẾ Số 132/PYT V/v thu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng; thuốc giả CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
Tăng canxi máu: Sổ tay hướng dẫn điều trị Washington (Lần thứ 36)

Tăng canxi máu: Sổ tay hướng dẫn điều trị Washington (Lần thứ 36)

0
Washington University School of Medicine The Washington Manual of Medical Therapeutics, 36th edition Tác giả Zachary Crees, MD Cassandra Fri, MD Alonso Heudebert, MD Jonas Noé, MD Arvind Rengarajan, MD Xiaowen Wang,...

Công văn số 8364/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm...

0
             BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số:  8364 /QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu...

Công văn số 8895/QLD-CL về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức...

0
             BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số: 8895 /QLD-CL V/v thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 CỘNG HOÀ...

Công văn số 951/QLD-MP về việc khắc phục phần mềm hệ thống cấp số...

0
  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số:      951    /QLD-MP V/v khắc phục phần mềm hệ thống cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ...

Thông tin về CS bán buôn mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc của CS...

0
Phụ lục THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ BÁN BUÔN MUA THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CỦA CƠ SỞ CÓ QUYỀN NHẬP KHẨU NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC...

Thông tin về CS bán buôn mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc của CS...

0
Phụ lục THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ BÁN BUÔN MUA THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CỦA CƠ SỞ CÓ QUYỀN NHẬP KHẨU NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC...

Công văn số 8612/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nội dung thay đổi...

0
  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 8612 /QLD-ĐK V/v công bố...

Thông tin về CS bán buôn mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc của CS...

0
Phụ lục THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ BÁN BUÔN MUA THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CỦA CƠ SỞ CÓ QUYỀN NHẬP KHẨU NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC...

Quyết định số 563/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty...

0
                BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số: 563                  /QĐ-XPHC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...
0868.552.633