Công văn số 157/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày 02 tháng 10 năm 2023 về việc thu hồi sản phẩm Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng – Lọ 250g không rõ nguồn gốc xuất xứ

287
Công văn số 157/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày 02 tháng 10 năm 2023 về việc thu hồi sản phẩm Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng - Lọ 250g không rõ nguồn gốc xuất xứ
Phòng Y tế quận Thanh Xuân nhận được Công văn số 4337/SYT-NVD ngày 22/09/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc thu hồi thu hồi sản phẩm Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng Lọ 250g không rõ nguồn gốc xuất xứ
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn số 157/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày 02 tháng 10 năm 2023 sau khi nhận được Công văn số 4337/SYT-NVD ngày 22/09/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc thu hồi thu hồi sản phẩm Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng Lọ 250g không rõ nguồn gốc xuất xứ

UBND QUẬN THANH XUÂN
PHÒNG Y TẾ
Số: 157/PYT
V/v thu hồi sản phẩm Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng – Lọ 250g không rõ nguồn gốc xuất xứ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Xuân, ngày 02 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập
Các cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc
Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm.

Phòng Y tế quận Thanh Xuân nhận được Công văn số 4337/SYT-NVD ngày 22/09/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc thu hồi thu hồi sản phẩm Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng Lọ 250g không rõ nguồn gốc xuất xứ (có gửi văn bản kèm theo).

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân, phòng Y tế quận thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc, cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn quận biết, đồng thời yêu cầu các cơ sở khẩn trương tự rà soát, thu hồi; không kinh doanh, sử dụng các sản phẩm trên và báo cáo nhanh việc thực hiện về phòng Y tế theo địa chỉ email: phongytetx@gmail.com.

Phòng Y tế quận sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ sở./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Tổ quản lý YT-XH phường;
– Lưu: VT, YT.

TRƯỜNG PHÒNG

Phạm Hồng Diệp

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ
Số: 4337 /SYT-NVD
V/v thu hồi sản phẩm Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng – Lọ 250g không rõ nguồn gốc xuất xứ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023

 

Kính gửi:
– Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã;
– Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn.

Thực hiện công văn số 9453/QLD-MP ngày 19/9/2023 của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng – Lọ 250g; trên nhãn ghi: Made in Việt Nam; không có thông tin về lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn dùng, số giấy phép, tên và địa chỉ nhà sản xuất. Trên bao bì có dán tem kiểm tra chất lượng bảo hành điện tử (Coselvina) và mã QR, khi quét QR có hiển thị tên công ty TNHH mỹ phẩm Coselvina.

Lý do: Sản phẩm Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng – Lọ 250g không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sở Y tế Hà Nội thông báo:

1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên;

2. Phòng Y tế: thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có);

Đề nghị các cơ sở, đơn vị thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Cục Quản lý Dược; (để báo cáo)
– Đ/c Giám đốc Sở; (để báo cáo)
– P. NVD, T.Tr Sở, P. QLHN, TTKN T, MP, TP Hà Nội; (để thực hiện)
– Văn phòng Sở; (để đăng tải website)

– Lưu: VT, NVD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCNguyễn Đình Hưng

 

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
Số: 9453 /QLD-MP V/v thu hồi sản phẩm Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng- Lọ 250g không rõ nguồn gốc xuất xứ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2023

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Công văn số 61/BC-TTKN đề ngày 29/8/2023 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh kèm Phiếu kiểm nghiệm số 1338-0823 TTKN ngày 28/8/2023 và hồ sơ liên quan báo cáo mẫu sản phẩm Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng – Lọ 250g; trên nhãn ghi: Made in Vietnam; không có thông tin về số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn dùng, số giấy phép, tên và địa chỉ nhà sản xuất. Trên bao bì có dán tem kiểm tra chất lượng bảo hành điện tử (Coselvina) và mã QR, khi quét mã QR có hiển thị tên Công ty TNHH mỹ phẩm Coselvina. Mẫu sản phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh lấy mẫu tại Công ty TNHH SX-TM mỹ phẩm Triệu Vy (Địa chỉ: 2B31/3A Ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chi Minh) để kiểm tra chất lượng.

Theo văn thư số 02/2023/CV ngày 10/8/2023 của Công ty TNHH mỹ phẩm Coselvina (Địa chỉ : 55/30 đường Lê Tư, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh) gửi Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan đến sản phẩm có tên “Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng” và các thông tin của công ty trên sản phẩm này là không chính xác.

Như vậy, mẫu sản phẩm “Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng – Lọ 250g” lấy tại Công ty TNHH SX-TM mỹ phẩm Triệu Vy (Địa chỉ: 2B31/3A Ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh) nêu trên không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc sản phẩm Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng – Lọ 250g; trên nhãn ghi: Made in Vietnam; không có thông tin về số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn dùng, số giấy phép, tên và địa chỉ nhà sản xuất. Trên bao bì có dán tem kiểm tra chất lượng bảo hành điện tử (Coselvina) và mã QR, khi quét mã QR có hiển thị tên công ty TNHH mỹ phẩm Coselvina.
Lý do thu hồi: Sản phẩm Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng 250g không rõ nguồn gốc xuất xứ.

2. Đề nghị Sở tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
– Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng – Lọ 250g không rõ nguồn gốc xuất xứ và và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm; tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này.
– Phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng – Lọ 250g nêu trên.
– Tổ chức tiếp nhận thông tin báo cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, truy tìm
nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng – Lọ
250g không rõ nguồn gốc xuất xứ nêu trên.
– Xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

3. Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh: Khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng quan trên địa bàn tiến hành kiểm tra Công ty TNHH SX-TM mỹ phẩm Triệu liên Vy (Địa chỉ: 2B31/3A Ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh) trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm “Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng – Lọ 250g”, xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm và nguồn gốc sản phẩm “Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng – Lọ 250g” về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

Cục Quản lý Dược thông báo tới các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– TTr. Đỗ Xuân Tuyên (để b/cáo):
– Cục trưởng (để b/cáo):
– Thanh tra Bộ Y tế (để ph/hợp):
– Ban chỉ đạo 389 Bộ Y tế (để ph/hợp)
– VKNT TW, VKNT Tp. HCM (để biết);
– Công ty TNHH SX-TM mỹ phẩm Triệu Vy;
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT. PCHN, MP (XH).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTạ Mạnh Hùng

 

Tải bản PDF Công văn TẠI ĐÂY