Home Authors Posts by chinguyen.vnras

chinguyen.vnras

102 POSTS 0 COMMENTS
Thông tư 40/2017/TT-BYT về vệ sinh an toàn thực phẩm trên tàu biển

THÔNG TƯ 40/2017/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VỆ SINH, AN TOÀN ĐỐI VỚI...

0
Thông tư 40/2017/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và định lượng bữa ăn trên tàu biển Việt Nam BỘ...
Công văn 17164/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK

Công văn 17164/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17164/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 17163/QLD-ĐK nguyên liệu yêu cầu GPNK

Công văn 17163/QLD-ĐK nguyên liệu yêu cầu GPNK

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17163/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 17162/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK

Công văn 17162/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17162/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 17161/QLD-ĐK nguyên liệu yêu cầu GPNK

Công văn 17161/QLD-ĐK nguyên liệu yêu cầu GPNK

0
BỘ Y TẾ  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17161/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 17155/QLD-CL bổ sung hồ sơ công bố thuốc có chứng minh TĐSH

Công văn 17155/QLD-CL bổ sung hồ sơ công bố thuốc có chứng minh TĐSH

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 17155/QLD-CL V/v bổ sung hồ sơ...
Danh sách cơ sở sản xuất không đạt tiêu chuẩn bổ sung giải trình

Danh sách cơ sở sản xuất không đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP VÀ EU-GMP bổ...

0
PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐẠT TIÊU CHUẨN PIC/S-GMP VÀ EU-GMP BỔ SUNG GIẢI...
Danh sách cơ sở sản xuất đạt PIC/S-GMP VÀ EU-GMP không đạt yêu cầu

Danh sách cơ sở sản xuất đạt PIC/S-GMP VÀ EU-GMP không đạt yêu cầu

0
PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐẠT TIÊU CHUẨN PIC/S-GMP VÀ EU-GMP KHÔNG ĐẠT YÊU...
Công văn 16257/QLD-CL hồ sơ đề nghị công bố cơ sở đạt PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu cần bổ sung giải trình (Đợt 52)

Công văn 16257/QLD-CL hồ sơ đề nghị công bố cơ sở đạt PIC/S-GMP và...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 16257/QLD-CL V/v các hồ sơ đề...
Danh sách cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (đợt 52)

Danh sách cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (đợt 52)

0
Danh sách cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (đợt 52) (Theo công văn số 16256 /QLD-CL ngày 12/10/2017 của Cục Quản...
0868.552.633