Công văn 17164/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK

911
Công văn 17164/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK
Công văn 17164/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK
5/5 - (1 bình chọn)

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 17164/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Đ.T).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Đỗ Minh Hùng

 

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn số 17164/QLD-ĐK ngày 20/10/2017 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm

Nguyên liệu hoạt chất

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

HEPOTEC

VD-11526-10

01/08/2018

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Cardus marianus extract

USP 35

Dongtai Kangning Vegetable Extraction Co., Ltd. No. 28-6, Bali Street, People South Road, Xincao Town, Dongtai, Jiangsu

China

2

HEPOTEC

VD-11526-10

01/08/2018

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Thiamine nitrate

USP 36

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd. No.215 Fengze Road, Tiantai, Zhejiang, China

China

3

HEPOTEC

VD-11526-10

01/08/2018

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Thiamine nitrate

USP 36

DSM Nutritional Products AG Wurmisweg 576, CH- 4303 Kaiseraugst, Switzerland

Switzerland

4

HEPOTEC

VD-11526-10

01/08/2018

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Riboflavin

EP 7

BASF South East Asia Pte. Ltd. 7 Temasek Boulevard, #35-01 Suntec Tower One, Singapore 038987

Singapore

5

HEPOTEC

VD-11526-10

01/08/2018

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Calcium pantothenate

USP 36

DSM Nutritional Products (UK) Ltd. Unit 41, Delves Road, Heanor Gate Industrial Estate, Heanor, DE75 7SG, UK

United Kingdom

6

HEPOTEC

VD-11526-10

01/08/2018

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Calcium pantothenate

USP 36

Xinfa Pharmaceutical Co., Ltd. No.1 Tongxing Road, Kenli County, Dongying City, Shandong Province, China

China

7

HEPOTEC

VD-11526-10

01/08/2018

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Pyridoxine hydrochloride

USP 35

DSM Nutritional Products AG Wurmisweg 576, CH-4303 Kaiseraugst, Switzerland

Switzerland

8

HEPOTEC

VD-11526-10

01/08/2018

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Pyridoxine hydrochloride

USP 35

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd. No.215 Fengze Road, Tiantai, Zhejiang, China

China

9

HEPOTEC

VD-11526-10

01/08/2018

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Nicotinamide

BP 2013, EP 7

Western Drugs Ltd. 321, Tantia-Jogani Ind. Prem. Co-Op. Soc. Ltd., Sitaram Mills Compound, J.R. Boricha Marg, Mumbai- 400 011 (Maharashtra), INDIA.

India

10

HEPOTEC

VD-11526-10

01/08/2018

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Nicotinamide

BP 2013, EP 7

DSM Nutritional Products Asia Paciffic 30 Pasir Panjang Road, #13-31, Singapore – 117440

Singapore

11

BOSTACET

VD-16218-12

14/03/2018

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Paracetamol

USP 35

Anqui Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd. No.35 Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China

China

12

EFFER- PARALMAX CODEIN 10

VD-16219-12

10/08/2018

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Paracetamol

USP 37, EP 8

Granules India Limited 2nd Floor, 3rd Block, My Home Hub, Madhapur, Hyderabad-500081, India

India

13

PERIBULAN

VD-16512-12

22/03/2018

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Nabumetone

USP 34

Vigbha Healthcare Pvt. Ltd. Flat No. S-2, Gemini’s Rahul Apartment, No. 16, Rangarajpuram, 2nd street, Kodambakkam, Chennai, 600024, Tamil Nadu, India

India

14

PERIBULAN

VD-16512-12

22/03/2018

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Nabumetone

USP 34

IPCA Laboratories Ltd. 142 AB, Kandivli Industrial Estate, Kandivli (West), Mumbai 400 067, Maharashtra

India

15

ACRITEL

VD-15052-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Levocetirizin dihydroclorid

IP 2010

Zeon Health Industries India 101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA

India

16

CORNEIL

VD-16155-11

08/12/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Bisoprolol fumarat

USP 36

Zeon Health Industries India 101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA

India

17

DASARAB

VD-14025-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Clopidogrel

USP 36

AARTI DRUGS LIMITED Ground Floor, Road No.29, Sion (East), Mumbai – 400 022. (India).

India

18

DAVYCA

VD-14026-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Pregabalin

IP 2010

Zeon Health Industries India 101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA

India

19

DIVASER

VD-14027-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Betahistin dihydroclorid

BP 2013

United Pharma Industries Co., Ltd 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang, China 310013.

China

20

GIVET-10

VD-14028-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Montelukast

IP 2010

Zeon Health Industries India 101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, India.

India

21

GIVET-5

VD-14582-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Montelukast

IP 2010

Zeon Health Industries India 101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, India.

India

22

HORNOL

VD-16719-12

26/05/2018

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Cytidin monophosphat disodium

NSX

United Pharma Industries Co., Ltd 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang, China 310013.

China

23

HORNOL

VD-16719-12

26/05/2018

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Uridin monophosphat disodium

NSX

United Pharma Industries Co., Ltd 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang, China 310013.

China

24

KEIKAI

VD-14030-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Melatonin

USP 36

United Pharma Industries Co., Ltd 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang, China 310013.

China

25

LEVETRAL

VD-14032-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Levetiracetam

USP 35

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO.,LTD 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang, China 310013.

China

26

METILONE

VD-14034-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Methylprednisolon

BP 2013

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO.,LTD 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang, China 310013.

China

27

PERUZI-12,5

VD-14035-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Carvedilol

BP 2013

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO.,LTD 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang, China 310013.

China

28

REINAL

VD-14037-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Flunarizin

BP 2013

United Pharma Industries Co., Ltd 4th Floor, Block C, Vantone Center, No.189 Daguan Road Hangzhou, Zhejiang, China, 310015

China

29

REINAL-5

VD-16425-12

26/05/2018

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Flunarizin

BP 2013

United Pharma Industries Co., Ltd 4th Floor, Block C, Vantone Center, No.189 Daguan Road Hangzhou, Zhejiang, China, 310015

China

30

SILVASTEN

VD-16722-12

26/05/2018

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Simvastatin

USP 38

PRISUN PHARMACHEM CO.,LTD Địa chỉ: RM 1104, Zhoushan Haizhongzhou International Square, No.338, Xingpu Avenue, Donggang Street, Putuo District, Zhoushan City.

China

31

SILVASTEN

VD-16722-12

26/05/2018

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Ezetimibe

TCNSX

Zeon Health Industries India 101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA

India

32

VALMAGOL

VD-15053-11

17/10/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Magnesi valproat

TCNSX

Zeon Health Industries India 101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA

India

33

VEZYX

VD-14041-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Levocetirizin dihydroclorid

IP 2010

Zeon Health Industries India 101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA

India

34

XONATRIX- 120

VD-16156-11

08/12/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Fexofenadin HCl

USP 36

SREEKARA ORGANICS Plot No. 159/A, S.V. Co-op. Ind. Estate, IDA Bollaram, Jinnaram Mdl., Medak Dist.-502 325, Telangana.

India

35

SOARES

VD-14867-11

17/10/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Almagat

BP 2013

IL – YANG PHARM. CO., LTD. II – Yang Building, 544 – 5, Dogok – Dong, Kangnam – Gu, Seoul – City, Korea.

Korea

39

ZUIVER

VD-15282-11

17/10/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Ursodeoxycholic acid

BP 2013

United Pharma Industries Co., Ltd 4th Floor, Block C, Vantone Center, No.189 Daguan Road Hangzhou, Zhejiang, China, 310015

China

40

MECOB-500

VD-15279-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Mecobalamin

JP XVI

Zeon Health Industries India 101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA

India

41

TEPIRACE

VD-15579-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Clonidin

BP 2013

United Pharma Industries Co., Ltd. 4th Floor, Block C, Vantone Center, No. 189 Daguan Road, Hangzhou, Zhejiang, China, 310015

China

42

FRANILAX

VD-15577-11

17/10/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Spironolacton

CP 2010

United Pharma Industries Co.,Ltd. 8F22 Buynow Technology Mansion, #23 Jiaogong Road, Hangzhou, Zhejiang, China 310013

China

43

FRANILAX

VD-15577-11

17/10/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Furosemid

CP 2010

United Pharma Industries Co.,Ltd. 8F22 Buynow Technology Mansion, #23 Jiaogong Road, Hangzhou, Zhejiang, China 310013

China

44

TROZIMED

VD-14584-11

17/10/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Calcipotriol

BP 2013

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO.,LTD 8F22 Buynow Technology Mansion, #23 Jiaogong Road, Hangzhou, Zhejiang, China 310013

China

45

PUYOL

VD-14588-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Danazol

USP 36

Zeon Health Industries India 101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, INDIA

India

46

LAKCAY

VD-15578-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Raloxifen HCl

USP 36

AARTI DRUGS LIMITED. Plot No.109-D, Mahendra Industrial Estate Ground Floor, Road No.29, Sion (East), Mumbai – 400 022. (India)

India

47

VIRLAF

VD-14870-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Lamivudin

USP 35

United Pharma Industries Co.,Ltd. 8F22 Buynow Technology Mansion, #23 Jiaogong Road, Hangzhou, Zhejiang, China 310013

China

48

SALGAD

VD-14866-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Fluconazol

USP 36

ZEON-HEALTH INDUSTRIES 101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, India.

India

49

JAVIEL

VD-14862-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Diacerhein

IP 2014

ZEON-HEALTH INDUSTRIES 101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, India.

India

50

MAGRAX

VD-14585-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Etoricoxib

NSX

Zeon Health Industries India 101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, India.

India

51

STEFANE

VD-14868-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Glucosamin HCl

USP 36

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO.,LTD 8F22 Buynow Technology Mansion, # 23, Jiaogong Road, Hangzhou, Zhejiang, China 310013

China

52

STEFANE

VD-14868-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Natri chondroitin sulfat

USP 36

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO.,LTD 8F22 Buynow Technology Mansion, # 23, Jiaogong Road, Hangzhou, Zhejiang, China 310013

China

53

GAFNIX

VD-15924-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Glucosamin HCl

USP 36

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO.,LTD 8F22 Buynow Technology Mansion, # 23, Jiaogong Road, Hangzhou, Zhejiang, China 310013

China

54

GAFNIX

VD-15924-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Natri chondroitin sulfat

USP 36

TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTI CAL CO., LTD. Baiyunshan South Road, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China

China

55

NEUBATEL

VD-14587-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Gabapentin

USP 36

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD 8F22 Buynow Technology Mansion, # 23, Jiaogong Road, Hangzhou, Zhejiang, China 310013

China

56

SEKAF

VD-14589-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Citicolin natri

CP 2010

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO.,LTD 8F22 Buynow Technology Mansion, # 23, Jiaogong Road, Hangzhou, Zhejiang, China 310013

China

57

CLOBUNIL

VD-14581-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Ambroxol HCl

BP 2013

TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTI CAL CO.,LTD Baiyunshan South Road, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China

China

Công văn 17164/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

17164_QLD_ĐK

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!