Công văn 17161/QLD-ĐK nguyên liệu yêu cầu GPNK

781
Công văn 17161/QLD-ĐK nguyên liệu yêu cầu GPNK
Công văn 17161/QLD-ĐK nguyên liệu yêu cầu GPNK
5/5 - (1 bình chọn)

BỘ Y TẾ 
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 17161/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện từ của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

TUQ. CỤC TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC, ĐỖ MINH HÙNG

 DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 17161/QLD-ĐK ngày 20/10/2017 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm

Nguyên liệu hoạt chất sử dụng

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa ch cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

VILLEX – 250

VD-22643-15

26/05/2020

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Levofloxacin

NSX

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO.,LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, #23 Jiaogong Road, Hangzhou, Zhejiang, China 310013.

China

2

VILLEX – 500

VD-22644-15

26/05/2020

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Levofloxacin

NSX

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO.,LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, #23 Jiaogong Road, Hangzhou, Zhejiang, China 310013.

China

3

DAVYLOX

VD-24517-16

23/03/2021

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Ciprofloxacin HCl

DĐVN IV

AARTI DRUGS LIMITED Plot No. 109 – D, Mahendra Industrial Estate. Ground Floor, Road No.29, Sion (East), Mumbai – 400 022.

India

4

SAKUZYAL

VD-15281-11

17/11/2017

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Oxcarbazepin

USP 36

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO.,LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, #23 Jiaogong Road, Hangzhou, Zhejiang, China 310013.

China

5

MIPROTONE

VD-23281-15

09/09/2020

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Progesteron micronized

BP 2009

ARCADIA BIOTECHNOLOGY LTD

SUITE 901, BUILDING WENSLI, 1378 LU JIA BANG RD, SHANGAHI200011, P.R.CHINA

China

Công văn 17161/QLD-ĐK nguyên liệu yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

17161_QLD_ĐK

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!