Công văn 3746/QLD-CL công bố đợt 9 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

866
Công văn 3746/QLD-CL
Công văn 3746/QLD-CL
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 3746/QLD-CL công bố đợt 9 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3746/QLD-CL
V/v công bố đợt 9 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng
Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
– Các công ty xuất nhập khẩu thuốc

 

Thực hiện quy định tại công văn số 13719/QLD-CL ngày 23 tháng 08 năm 2013 của Cục Quản lý Dược về việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu và công văn số 3256/QLD-CL ngày 05 tháng 03 năm 2014 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn bổ sung việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu theo tinh thần công văn số 13719/QLD-CL, Cục Quản lý Dược thông báo:
1. Công bố đợt 9 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với 100% lô thuốc nhập khẩu (tiền kiểm).
a) Cập nhật ngày công bố vi phạm chất lượng đối với 03 Công ty do tiếp tục có thuốc vi phạm chất lượng được phát hiện qua hoạt động tiền kiểm:
– Aegen Bioteck Pharma Private Limited, India (Tiền kiểm);
– Eurolife Healthcare Pvt. Ltd. India (Tiền kiểm);
– Medico Remedies Pvt. Ltd. India (Tiền kiểm).
b) Ngoài ra, rút khỏi Danh sách 02 Công ty do đã thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô nhập khẩu và không có lô thuốc nào vi phạm chất lượng đáp ứng quy định tại khoản 3, Công văn số 3256/QLD-CL ngày 05 tháng 03 năm 2014 của Cục Quản lý Dược:
– Công ty Brawn Laboratories Ltd., India;
– Công ty BTO Pharm Co. Ltd., Korea.
2. Danh sách cập nhật đợt 9 các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược – Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn – Mục: Quản lý chất lượng thuốc.
3. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thanh tra, quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc thuộc Sở tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn quản lý và xử lý các tổ chức/cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.
Cục Quản lý Dược thông báo để các Sở Y tế biết và thực hiện./.

  KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Công văn 3746/QLD-CL công bố đợt 9 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

VĂN BẢN DẠNG WORD: 3746_QLD_CL_VNRAS

[/sociallocker]

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!