Home Tags Vi phạm chất lượng

Tag: vi phạm chất lượng

Quyết định 515/QĐ-QLD Về việc rút số đăng ký lưu hành...

0
Quyết định 515/QĐ-QLD Về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại...

Công văn 12238/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

0
Công văn 12238/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 11617/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

0
Công văn 11617/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 10644/QLD-CL đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không...

0
Công văn 10644/QLD-CL đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Quyết định 282/QĐ-QLD về việc dừng nhập khẩu, dừng xem xét,...

0
Quyết định 282/QĐ-QLD về việc dừng nhập khẩu, dừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu thuốc, hồ sơ đăng ký thuốc BỘ Y...

Công văn 8744/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

0
Công văn 8744/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 7945/QLD-CL công bố đợt 10 Danh sách các công...

0
Công văn 7945/QLD-CL công bố đợt 10 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ...

Quyết định 200/QĐ-QLD về việc dừng xem xét, tiếp nhận hồ...

0
Quyết định 200/QĐ-QLD về việc dừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG...

Công văn 5772/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

0
Công văn 5772/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 5775/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

0
Công văn 5775/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
0868.552.633