Home Tags QĐ đợt 159 TN

Tag: QĐ đợt 159 TN

Quyết định 401/QĐ-QLD về 13 thuốc trong nước đợt 159

0
Quyết định 401/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 13 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu- số...

Quyết định 400/QĐ-QLD ban hành 01 thuốc hiệu lực 02 năm...

0
Quyết định 400/QĐ-QLD ban hành 01 thuốc hiệu lực 02 năm - đợt 159 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Quyết định 399/QĐ-QLD ban hành 07 thuốc hiệu lực 02 năm...

0
Quyết định 399/QĐ-QLD ban hành 07 thuốc hiệu lực 02 năm - đợt 159 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Quyết định 398/QĐ-QLD danh mục 06 thuốc hiệu lực 3 năm...

0
Quyết định 398/QĐ-QLD danh mục 06 thuốc hiệu lực 3 năm - đợt 159 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Quyết định 404/QĐ-QLD về danh mục thuốc sản xuất trong nước

0
Quyết định 404/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 06 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu...

Quyết định 406/QĐ-QLD danh mục 992 thuốc sản xuất trong nước...

0
Quyết định 406/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 992 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam...

QUYẾT ĐỊNH 413/QĐ-QLD VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 02 THUỐC...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 413/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 19...
0868 552 633