Dược lý học 2007 Hệ Bác sỹ đa khoa Archives - Trang 4 trên 4 - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Dược lý học 2007 Hệ Bác sỹ đa khoa

Tag: Dược lý học 2007 Hệ Bác sỹ đa khoa

Thuốc tác dụng trên hệ Adrenergic (Bài 6)

Thuốc tác dụng trên hệ Adrenergic (Bài 6) THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ ADRENERGIC DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau...

Thuốc tác dụng trên hệ Cholinergic (Bài 5)

Thuốc tác dụng trên hệ Cholinergic (Bài 5) THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ CHOLINERGIC DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau...

Bài 4 Đại cương và phân loại hệ thần kinh thực...

Bài 4 Đại cương và phân loại hệ thần kinh thực vật ĐẠI CƯƠNG VÀ PHÂN LOẠI HỆ THẦN KINH THỰC VẬT DƯỢC LÝ HỌC 2007...

Bài 3 Tương tác thuốc

Bài 3 Tương tác thuốc TƯƠNG TÁC THUỐC DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh...

Bài 2 Đại cương về Dược lực học

Bài 2 Đại cương về Dược lực học ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC LỰC HỌC DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau...

Bài 1 Đại cương về Dược động học

Bài 1 Đại cương về Dược động học ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC ĐỘNG HỌC DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP:...

DƯỢC LÝ HỌC 2007 SÁCH DÙNG CHO SINH VIÊN HỆ BÁC...

DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA SÁCH DÙNG CHO SINH VIÊN DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA ĐẠI HỌC Y...