Home Tags Dược lý học 2007 Hệ Bác sỹ đa khoa

Tag: Dược lý học 2007 Hệ Bác sỹ đa khoa

Thuốc tác dụng trên hệ Adrenergic (Bài 6)

0
Thuốc tác dụng trên hệ Adrenergic (Bài 6) THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ ADRENERGIC DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau...

Thuốc tác dụng trên hệ Cholinergic (Bài 5)

0
Thuốc tác dụng trên hệ Cholinergic (Bài 5) THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ CHOLINERGIC DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau...

Bài 4 Đại cương và phân loại hệ thần kinh thực...

0
Bài 4 Đại cương và phân loại hệ thần kinh thực vật ĐẠI CƯƠNG VÀ PHÂN LOẠI HỆ THẦN KINH THỰC VẬT DƯỢC LÝ HỌC 2007...

Bài 3 Tương tác thuốc

0
Bài 3 Tương tác thuốc TƯƠNG TÁC THUỐC DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh...

Bài 2 Đại cương về Dược lực học

0
Bài 2 Đại cương về Dược lực học ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC LỰC HỌC DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau...

Bài 1 Đại cương về Dược động học

0
Bài 1 Đại cương về Dược động học ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC ĐỘNG HỌC DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP:...

DƯỢC LÝ HỌC 2007 SÁCH DÙNG CHO SINH VIÊN HỆ BÁC...

0
DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA SÁCH DÙNG CHO SINH VIÊN DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA ĐẠI HỌC Y...
0868.552.633