Home Tags Dược lý học 2007 Hệ Bác sỹ đa khoa

Tag: Dược lý học 2007 Hệ Bác sỹ đa khoa

Thuốc kháng nấm (Bài 16)

0
Thuốc kháng nấm (Bài 16) THUỐC KHÁNG NẤM DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh...

Thuốc kháng virus (Bài 15)

0
Thuốc kháng virus (Bài 15) THUỐC KHÁNG VIRUS (THUỐC KHÁNG VIRUS SAO CHÉP NGƯỢC) DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi...

Thuốc kháng sinh kháng khuẩn (Bài 14)

0
Thuốc kháng sinh kháng khuẩn (Bài 14) THUỐC KHÁNG SINH KHÁNG KHUẨN DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học...

Thuốc chữa động kinh (Bài 13)

0
Thuốc chữa động kinh (Bài 13) THUỐC CHỮA ĐỘNG KINH DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài...

Thuốc an thần kinh và thuốc bình thần (Bài 12)

0
Thuốc an thần kinh và thuốc bình thần (Bài 12) THUỐC AN THẦN KINH VÀ THUỐC BÌNH THẦN DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA...

Thuốc chữa Gút (Bài 11)

0
Thuốc chữa Gút (Bài 11) THUỐC CHỮA GÚT DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh...

Thuốc hạ sốt giảm đau chống viêm (Bài 10)

0
Thuốc hạ sốt giảm đau chống viêm (Bài 10) THUỐC HẠ SỐT GIẢM ĐAU CHỐNG VIÊM DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU...

Thuốc giảm đau loại Morphin (Bài 9)

0
Thuốc giảm đau loại Morphin (Bài 9) THUỐC GIẢM ĐAU LOẠI MORPHIN DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học...

Thuốc ngủ và rượu (Bài 8)

0
Thuốc ngủ và rượu (Bài 8) THUỐC NGỦ VÀ RƯỢU DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài...

Thuốc tê (Bài 7)

0
Thuốc tê (Bài 7) THUỐC TÊ DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh viên có...
0868.552.633