Home Tags Dược lý học 2007 Hệ Bác sỹ đa khoa

Tag: Dược lý học 2007 Hệ Bác sỹ đa khoa

ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC THUỐC CẤP TÍNH

0
BÀI 36 ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC THUỐC CẤP TÍNH DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này,...

HORMON VÀ THUỐC KHÁNG HORMON

0
BÀI 35 HORMON VÀ THUỐC KHÁNG HORMON DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh viên...

VITAMIN (BÀI 34)

0
BÀI 34 VITAMIN DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng: Trình...

HISTAMIN VÀ THUỐC KHÁNG HISTAMIN

0
BÀI 33 HISTAMIN VÀ THUỐC KHÁNG HISTAMIN DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh viên...

THUỐC HẠ GLUCOSE MÁU

0
BÀI 32 THUỐC HẠ GLUCOSE MÁU DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh viên có...

THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPOPROTEIN MÁU

0
BÀI 31 THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPOPROTEIN MÁU DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này,...

THUỐC TÁC DỤNG TRÊN QUÁ TRÌNH ĐÔNG MÁU VÀ TIÊU FIBRIN

0
BÀI 30 THUỐC TÁC DỤNG TRÊN QUÁ TRÌNH ĐÔNG MÁU VÀ TIÊU FIBRIN DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi...

THUỐC ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU

0
BÀI 29 THUỐC ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh viên...

THUỐC ĐIỀU CHỈNH RỐI LOẠN HÔ HẤP

0
BÀI 28 THUỐC ĐIỀU CHỈNH RỐI LOẠN HÔ HẤP DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này,...

THUỐC ĐIỀU CHỈNH RỐI LOẠN TIÊU HÓA

0
BÀI 27 THUỐC ĐIỀU CHỈNH RỐI LOẠN TIÊU HÓA DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này,...
0868.552.633