Bài 1 Đại cương về Dược động học

3789
Bài 1 Đại cương về Dược động học
5/5 - (1 bình chọn)

Bài 1 Đại cương về Dược động học

ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC ĐỘNG HỌC

DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA

MỤC TIÊU HỌC TẬP:

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

 1. Phân tích được quá trình hấp thu và phân phối thuốc trong cơ thể.
 2. Nêu được ý nghĩa của các thông số dược động học của các quá trình hấp thu và phân phối thuốc.
 3. Nêu được ý nghĩa của việc gắn thuốc vào protein huyết tương.
 4. Trình bày được những quá trình và ý nghĩa của sự chuyển hóa thuốc trong cơ thể.
 5. Kể ra được ý nghĩa thông số dược động học về hệ số thanh thải, t1/2 và các đường thải trừ thuốc khỏi cơ thể.

Dược động học (Pharmacokinetics) nghiên cứu các quá trình chuyển vận của thuốc từ lúc được hấp thu vào cơ thể cho đến khi bị thải trừ hoàn toàn (H1). Các quá trình đó là:

 • Sự hấp thu (Absorption)
 • Sự phân phối (Distribution)
 • Sự chuyển hóa (Metabolism)
 • Sự thải trừ (Excretion)

MỤC LỤC:

 1. CÁC CÁCH VẬN CHUYỂN THUỐC QUA MÀNG SINH HỌC

1.1. Đặc tính lý hóa của thuốC

1.2. Vận chuyển thuốc bằng cách lọc

1.3. Vận chuyển bằng khuếch tán thụ động (theo bậc thang nồng độ).

1.4. Vận chuyển tích cực

2. CÁC QUÁ TRÌNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

2.1. Sự hấp thu

 • Qua đường tiêu hóa
 • Thuốc tiêm
 • Thuốc dùng ngoài
 • Các đường khác
 • Thông số dược đông học của sự hấp thu: sinh khả dụng (F)

2.2. Sự phân phối

 • Sự gắn thuốc vào protein huyết tương
 • Sự phân phối lại
 • Các phân phối đặc biệt
 • Sự tích luỹ thuốc
 • Thông số dược động học của sự phân phối: thể tích phân phối (Vd)

2.3. Sự chuyển hóa thuốc

 • Mục đích của chuyển hóa thuốc
 • Nơi chuyển hóa và các enzym chính xúc tác cho chuyển hóa
 • Các phản ứng chuyển hóa chính
 • Các yếu tố làm thay đổi tốc độ chuyển hóa thuốc

2.4. Thải trừ

 • Thải trừ qua thận
 • Thải trừ qua mật
 • Thải trừ qua phổi
 • Thải trừ qua sữa
 • Thải trừ qua các đường khác
 • Thông số dược động học của chuyển hóa và thải trừ thuốc

Bài 1 Đại cương về Dược động học

DOWNLOAD TÀI LIỆU DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

Bai 01 – Dai cuong ve duoc dong hoc

[/sociallocker]

Tham khảo giáo trình khác tại đây

Copy xin ghi rõ nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!