Home Tags Dược lý học 2007 Hệ Bác sỹ đa khoa

Tag: Dược lý học 2007 Hệ Bác sỹ đa khoa

CÁC CHẤT ĐIỆN GIẢI CHÍNH VÀ CÁC DỊCH TRUYỀN

0
BÀI 26 CÁC CHẤT ĐIỆN GIẢI VÀ CÁC DỊCH TRUYỀN DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài...

THUỐC LỢI NIỆU (BÀI 25)

0
BÀI 25 THUỐC LỢI NIỆU DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả...

THUỐC ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP

0
BÀI 24 THUỐC ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh...

THUỐC ĐIỀU TRỊ CƠN ĐAU THẮT NGỰC

0
BÀI 23 THUỐC ĐIỀU TRỊ CƠN ĐAU THẮT NGỰC DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này,...

THUỐC TRỢ TIM (BÀI 22)

0
BÀI 22 THUỐC TRỢ TIM DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả...

Thuốc sát khuẩn và thuốc tẩy uế (Bài 21)

0
BÀI 21 THUỐC SÁT KHUẨN VÀ THUỐC TẨY UẾ DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này,...

Thuốc điều trị Amip và Trichomonas (Bài 20)

0
Thuốc điều trị Amip và Trichomonas (Bài 20) THUỐC ĐIỀU TRỊ AMIP VÀ TRICHOMONAS DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau...

Thuốc điều trị giun sán (Bài 19)

0
Thuốc điều trị giun sán (Bài 19) THUỐC ĐIỀU TRỊ GIUN SÁN DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học...

Thuốc điều trị sốt rét (Bài 18)

0
Thuốc điều trị sốt rét (Bài 18) THUỐC ĐIỀU TRỊ SỐT RÉT DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học...

Thuốc chống Lao và thuốc điều trị Phong (Bài 17)

0
Thuốc chống Lao và thuốc điều trị Phong (Bài 17) THUỐC CHỐNG LAO VÀ THUỐC ĐIỀU TRỊ PHONG DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA...
0868.552.633