Dược lý học 2007 Hệ Bác sỹ đa khoa Archives - Trang 2 trên 4 - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Dược lý học 2007 Hệ Bác sỹ đa khoa

Tag: Dược lý học 2007 Hệ Bác sỹ đa khoa

CÁC CHẤT ĐIỆN GIẢI CHÍNH VÀ CÁC DỊCH TRUYỀN

BÀI 26 CÁC CHẤT ĐIỆN GIẢI VÀ CÁC DỊCH TRUYỀN DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài...

THUỐC LỢI NIỆU (BÀI 25)

BÀI 25 THUỐC LỢI NIỆU DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả...

THUỐC ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP

BÀI 24 THUỐC ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh...

THUỐC ĐIỀU TRỊ CƠN ĐAU THẮT NGỰC

BÀI 23 THUỐC ĐIỀU TRỊ CƠN ĐAU THẮT NGỰC DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này,...

THUỐC TRỢ TIM (BÀI 22)

BÀI 22 THUỐC TRỢ TIM DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả...

Thuốc sát khuẩn và thuốc tẩy uế (Bài 21)

BÀI 21 THUỐC SÁT KHUẨN VÀ THUỐC TẨY UẾ DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này,...

Thuốc điều trị Amip và Trichomonas (Bài 20)

Thuốc điều trị Amip và Trichomonas (Bài 20) THUỐC ĐIỀU TRỊ AMIP VÀ TRICHOMONAS DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau...

Thuốc điều trị giun sán (Bài 19)

Thuốc điều trị giun sán (Bài 19) THUỐC ĐIỀU TRỊ GIUN SÁN DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học...

Thuốc điều trị sốt rét (Bài 18)

Thuốc điều trị sốt rét (Bài 18) THUỐC ĐIỀU TRỊ SỐT RÉT DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học...

Thuốc chống Lao và thuốc điều trị Phong (Bài 17)

Thuốc chống Lao và thuốc điều trị Phong (Bài 17) THUỐC CHỐNG LAO VÀ THUỐC ĐIỀU TRỊ PHONG DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA...