CÁC CHẤT ĐIỆN GIẢI CHÍNH VÀ CÁC DỊCH TRUYỀN

2222
Chất điện giải và các dịch truyền
5/5 - (1 bình chọn)

BÀI 26

CÁC CHẤT ĐIỆN GIẢI VÀ CÁC DỊCH TRUYỀN

DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA

MỤC TIÊU HỌC TẬP:

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

  1. Phân biệt được các dấu hiệu thừa và thiếu Na+, K+, Ca++.
  2. Trình bày được các thuốc điều chỉnh rối loạn (thừa hoặc thiếu) các ion trên.
  3. Phân tích được sự khác nhau giữa dịch bù ion và dịch thay thế huyết tương.
  4. Trình bày được vai trò của các dịch dinh dưỡng.

MỤC LỤC:

1. CÁC CHẤT ĐIỆN GIẢI CHÍNH

1.1. Natri

1.1.1. Vai trò sinh lý
1.1.2. Thiếu Na (giảm natri – máu; hyponatremia)
1.1.2.1. Nguyên nhân
1.1.2.2. Lâm sàng
1.1.2.3. Điều trị
1.1.3. Thừa natri (tăng natri – máu, hypernatremia)
1.1.3.1. Nguyên nhân
1.1.3.2. Lâm sàng
1.1.3.3. Điều trị
1.1.3.4. Tính lượng nước và muối để điều chỉnh

1.2. Kali

1.2.1. Vai trò sinh lý
1.2.2. Thiếu kali (giảm kali – máu- hypokaliemia)
1.2.2.1. Nguyên nhân
1.2.2.2. Lâm sàng
1.2.2.3. Điều trị
1.2.3. Thừa kali (tăng kali – máu; hyperkaliemia)
1.2.3.1. Nguyên nhân
1.2.3.2. Lâm sàng
1.2.3.3. Điều trị

1.3. Calci

1.3.1. Vai trò sinh lý
1.3.2. Thiếu calci (giảm calci – máu; hypocalcemia)
1.3.2.1. Nguyên nhân
1.3.2.2. Lâm sàng
1.3.2.3. Điều trị
1.3.3. Thừa calci (tăng calci – máu; hypercalcemia)
1.3.3.1. Nguyên nhân
1.3.3.2. Triệu chứng
1.3.3.3. Điều trị

2. CÁC DỊCH THAY THẾ HUYẾT TƯƠNG

2.1. Gelatin đã biến chất

2.2. Polyvinyl – pyrrolidone (PVP)

2.3. Dextran

2.3.1. Loại có trọng lượng phân tử cao
2.3.2. Loại có trọng lượng phân tử thấp

2.4. Dung dịch điện giải

2.4.1. Dung dịch đẳng trương
2.4.1.1. Dung dịch nước muối sinh lý (NaCl 0,9%)
2.4.1.2. Ringer lactat (dung dịch Hartman)
2.4.2. Dung dịch ưu trương

3. CÁC DỊCH CUNG CẤP GLUCID, ACID AMIN VÀ LIPID

3.1. Các glucid dễ hấp thu

3.1.1. Glucose (dextrose)
3.1.2. Sorbitol

3.2. Các acid amin

3.3. Lipid

Các chất điện giải và các dịch truyền (Bài 26)

DOWNLOAD TÀI LIỆU DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

Bai 26 – Cac chat dien giai chinh va cac dich truyen

[/sociallocker]

Tham khảo giáo trình khác tại đây

Copy xin ghi rõ nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!