Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học Đợt 1 – 20

2128
Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học Đợt 1 - 20
Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học Đợt 1 - 20
5/5 - (1 bình chọn)

Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học Đợt 1 – 20.

Đợt 1: Quyết định số 3977/QĐ-BYT ngày 18/10/2012

Đợt 2 Quyết định số 115/QĐ-BYT ngày 11/01/2013

Đợt 3: Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 29/01/2013

Đợt 4: Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/03/2013

Đợt 5: Quyết định số 1739/QĐ-BYT ngày 20/05/2013

Đợt 6: Quyết định số 2993/QĐ-BYT ngày 19/8/2013

Đợt 7 : Quyết định số 4167/QĐ-BYT ngày 18/10/2013

Đợt 8: Quyết định số 828/QĐ-BYT ngày 11/03/2014

Đợt 9: Quyết định số 2498/QĐ-BYT ngày 07/07/2014

Đợt 10: Quyết định số 241/QĐ-BYT ngày 23/01/2015

Đợt 11: Quyết định số 3477/QĐ-BYT ngày 19/8/2015

Đợt 12 – Quyết định số 5648/QĐ-BYT ngày 31/12/2015

Đợt 13: Quyết định số 718/QĐ-BYT ngày 29/02/2016

Đợt 14: Quyết định số 4404/QĐ-BYT ngày 16/8/2016

Đợt 15: Quyết định số 235/QĐ-BYT ngày 23/01/2017

Đợt 16: Quyết định số 1832/QĐ-BYT ngày 10/5/2017

Đợt 17: Quyết định số 3412/QĐ-BYT ngày 27/7/2017

Đợt 18: Quyết định số 4764/QĐ-BYT ngày 24/10/2017

Đợt 19: Quyết định số 1471/QĐ-BYT ngày 27/02/2018

Đợt 20: Quyết định số 5152/QĐ-BYT ngày 23/8/2018

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

Danh mục thuoc có tai lieu chung minh TĐSH

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!