Văn bản pháp chế Dược Việt Nam cập nhật tháng 9 năm 2021 (Vietnam Pharmacy Regulation update September 2021)

1183
4.7/5 - (3 bình chọn)

Văn bản pháp chế Dược Việt Nam cập nhật tháng 9 năm 2021 (Vietnam Pharmacy Regulation update September 2021)

Phiên bản update liên tục, hệ thống toàn bộ các văn bản liên quan đến công tác đăng ký, hỗ trợ các bạn làm RA tra cứu thuận tiện hơn. Mọi góp ý, sửa đổi vui lòng gửi email cho Quản trị VNRAS (vnras.com@gmail.com)

VNRAS will update pharmacy law regulations every month supporting RA Members. Please send your input to vnras.com@gmail.

Guideline for searching on excel file will be updated in https://vnras.com/contact/

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).