Công văn 16042/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu yêu cầu GPNK

885
Công văn 16042/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu yêu cầu GPNK
Công văn 16042/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu yêu cầu GPNK
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 16042/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu yêu cầu GPNK

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 16042/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

TUQ. CỤC TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC, ĐỖ MINH HÙNG

Danh mục

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sỏ’ sản xuất nguyên liệu Tên

nưóc sản xuất nguyên liệu

1 Salbucare Plus VD-10327-10 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Salbutamol Sulfat BP 2013 Oceanic

Pharmachem Pvt, Ltd

329, A-Z Industrial Estate, G-Kadam Marg, Lower Parel (W), Mumbai 400 013, India. India
2 Salbucare Plus VD-10327-10 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Salbutamol Sulfat BP 2013 Supriya lifescience Ltd Plot No. A-5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Tal. -Khed, Dist. – Ratnagiri, Pin: 415 722, Maharashtra, India India
3 Ametifen Codeine Forte VD-6808-09 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Codein phosphat hemihydrat BP 2013 Johnson Matthey Macfarlan Smith 10 Wheatfield Road, Edinburgh EH 11 2QA, United Kingdom United

Kingdom

4 Ametifen Codeine Forte VD-6808-09 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Codein phosphat hemihydrat BP 2013 Alcaliber S.A Avda. Ventalomar, 1 – Polígono

Industrial 45007 Toledo ESPAÑA (Spain)

Spain
5 Broncal VD-16940-12 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Salbutamol EP 6 Supriya

Lifescience

Limited

A5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Tal.-Khed, Dist.-Ratnagiri, 415 722, Maharashtra, India. India
6 Broncal VD-16940-12 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Salbutamol EP 6 Zeon-Health

Industries

101, Sai Siddhi Bldg., Sector-3 H, Near Airoli Bus Depot, Airoli, Navi Mumbai-400708, India. India
7 Duoventri VD-11099-10 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Tinidazol EP 5 Aarti Drugs Limited Plot No. B-198, MIDC, Tarapur, Tal-Palghar, Dist-Thane – 401506 (MH) India India
8 Duoventri VD-11099-10 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Tinidazol EP 5 Sinochem Jiangsu Co., Ltd Floors 21&22, Jin Cheng Tower, No. 216 Middle Longpan Road, Nanjing 210002, P.R. China China
9 Padolgine VD-11103-10 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Codein phosphat EP 6 Alcaliber S.A Avda. Ventalomar, 1 – Poligono

Industrial 45007 Toledo ESPANA (Spain)

Spain
10 Padolgine VD-11103-10 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Codein phosphat EP 6 Johnson Matthey Macfarlan Smith 10 Wheatfield Road, Edinburgh EH11 2QA, United Kingdom United

Kingdom

11 Tydol Codeine VD-11662-10 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Codein phosphat EP 6 Johnson Matthey Macfarlan Smith 10 Wheatfield Road, Edinburgh EH 11 2QA, United Kingdom United

Kingdom

12 Tydol Codeine VD-11662-10 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Codein phosphat EP 6 Alcaliber S.A Avda. Ventalornar, 1 – Polígono

Industrial 45007 Toledo ESPAÑA (Spain)

Spain
13 Tydol Codeine Forte VD-14358-11 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Codein phosphat EP 6 Alcaliber S.A Avda. Ventalomar, 1 – Polígono

Industrial 45007 Toledo -ESPAÑA (Spain)

Spain
14 Tydol Codeine Forte VD-14358-11 31/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Codein phosphat EP 6 Johnson Matthey Macfarlan Smith 10 Wheatfield Road, Edinburgh EH11 2QA, United Kingdom United

Kingdom

15 Aminazin VD – 15645 – 11 20/10/2017 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Chlorpromazine

Hydrochloride

(Chlorpromazine

HCL)

BP2015 ChangZhou Kang Pu Pharmaceutical CO.LTD NO.6 Jingde Road(E),Qianhuang Changzhou South, Jiangsu China
16 Aminazin VD – 15645 – 11 20/10/2017 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Chlorpromazine

Hydrochloride

(Chlorpromazine

HCL)

BP2015 CHANGZHOU NAN JIANG MEDICAL & CHEMICAL CO., LTD. Wangxia Village, Luoxi Town, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China China
17 Metronidazol VD-15659-11 20/10/2017 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Metronidazole BP 2015 Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd. No.8 Fengshan Road, Industrial and Economic Development Zone, Luotian County, Huanggang City, Hubei Province, China China
18 Vidalgesic cap VD-20859-14 12/06/2019 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Tramadol

hydroclorid

BP 2007 INOGENT LABORATORIE S PRIVATE LIMITED Plor 28A, IDA Nacharam, Hyderabad – 500 076, India INDIA
19 Vidalgesic tab VD-20860-14 12/06/2019 Chi nhánh công ty CP DP Tư VIDIPHA tỉnh Bình Dương Tramadol

hydroclorid

BP 2007 INOGENT LABORATORIE S PRIVATE LIMITED Plor 28A, IDA Nacharam, Hyderabad – 500 076, India INDIA
20 Ofloxacin

200mg

VD-22234-15 9/2/2020 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA tỉnh Bình Dương Ofloxacin DĐVN IV ZHEJIANG APELOA KANGYU PHARMACEUTI CAL CO., LTD 333, Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang 322118, China. CHINA
21 UracilSBK 250 QLĐB-524-15 17/12/2020 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA tỉnh Bình Dương Fluorouracil USP 34 Beijing Zhongshuo Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd. Room 23B, Shenfang Building, No.23 Area, Anzhenxili, Chaoyang District, Beijing, P.R. China CHINA
22 Diazepam 5 mg VD-24311-16 23/03/2021 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA tỉnh Bình Dương Diazepam BP 2013 HUAZONG PHARMACEUTI CAL CO.LTD No.46 Xianshan Road, Xiangyang City, Hubei Provine, China CHINA
23 Morphin VD-24315-16 23/03/2021 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA tỉnh Bình Dương Morphin

hydroclorid

BP2013 JOHNSON

MATTHEY

MACFARLAN

SMITH

10 Wheatfield Road, EDINBURGH, EH11 2QA Scotland
24 Diazepam 10mg/2ml VD-25308-16 05/09/2021 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA tỉnh Bình Dương Diazepam BP2013 HUAZHONG PHARMACEUTI CAL CO, LTD No.46 Xianshan Road, Xiangyang City, Hubei Province, China CHINA
25 Ciprofloxacin

500mg

VD-25785-16 15/11/2021 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA tỉnh Bình Dương Ciprofloxacin

hydroclorid

USP34 SHANGYU JINGXIN PHARMACEUTI CAL CO, LTD No.31 WeisanRoad, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province, P.R.China, 312369 CHINA
26 Lequin VD-26309-17 06/02/2022 Chi nhánh công ty CP DP Tư VIDIPHA tỉnh Bình Dương Levofloxacin

hemihydrat

USP 34 ZHEJIANG LANGHUA PHARMACEUTI CAL CO., LTD Zhejiang Provincial Chemical and Medical Materials Base Linhai Zone Linhai, Zhejiang, China (317016) CHINA
27 Uracil SBK 500 VD-27115-17 22/06/2022 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA tỉnh Bình Dương Fluorouracil USP 34 Beijing Zhongshuo Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd. Room 23 B, Shenfang Building, No.23 4 Area, Anzhenxili, chaoyang District, Beijing, P.R. China CHINA
28 Acetalvic- Codein 30 VD-17975-12 20/12/2017 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA tỉnh Bình Dương Codeine phosphate Ph.Eur. 8.0 Saneca

Pharmaceuticals

A.s

Nitrianska 100 92027 Hlovovec Slovak Republic Slovakia
29 Praivagin VD-19966-13 08/11/2018 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA tỉnh Bình Dương Tramadol

hydroclorid

BP2007 Supriya

Lifescience Ltd

A 5/2 Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C, Tal-khed, Dist- Ratnagiri, 415722, Maharashtra, India. India
30 Salbutamol 2mg VD-18772-13 01/04/2018 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA tỉnh Bình Dương Salbutamol Sulphate BP2016 Supriya

Lifescience Ltd

A 5/2 Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C, Tal-khed, Dist- Ratnagiri, 415722, Maharashtra, India. China
31 Radaugyl VD-19492-13 10/09/2018 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA tỉnh Bình Dương Metronidazol EP.9 BP2015 Hubei Hongyuan Pharmaceutical co.,ltd. No.8 Fengshan Road, Industrial and Economic development Zone, Luotian Cuonty huanggang City, Hubei province China. China
32 Tinidazol

500mg

VD-23148-15 09/09/2020 Công ty Cổ phần Dược – TTBYT Bình Định (Bidiphar) Tinidazol EP7 Zhejiang supor Yuedong Rd., Paojiang Industrial Zone, Shaozing, Zhejiang 312071 China
33 Bifucil VD-25349-16 05/09/2021 Công ty Cổ phần Dược – TTBYT Bình Định (Bidiphar) Levofloxacin

hemihydrate

NSX Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co. Ltd No.31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province . P.R. China, 312369 China
34 Micbibleucin VD-24394-16 23/03/2021 Công ty Cổ phần Dược – TTBYT Bình Định (Bidiphar) Chloramphenicol BP2013 Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd 19th floor, Block B, Chamber of Commerce Headquarter Mansion.No.51, The Youth Street, Shenhe Distict, Shenyang

China

China
35 Ciprifloxacin

SK

VD-26248-17 06/02/2022 Công ty CP DP Sao Kim Ciprofloxacin

hydroclorid

USP35 Zhejiang guobang pharmaceutical Co., Ltd No.6, Weiwu Road, Hangzhou Gulf Shangyu Industrial Zone, Zhejiang, China China

Công văn 16042/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

16042_QLD_ĐK

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!