Công văn 14903/QLD-ĐK nguyên liệu phải có giấy phép nhập khẩu

908
Công văn 14903/QLD-ĐK nguyên liệu phải có giấy phép nhập khẩu
Công văn 14903/QLD-ĐK nguyên liệu phải có giấy phép nhập khẩu
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 14903/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 14903/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

TUQ. CỤC TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC, ĐỖ MINH HÙNG

STT Tên thuốc Số đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguvên liệu làm thuốc Tiêu chuân chat lượng của nguvên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Terpin-

Codein

VD-17579-12 24/09/2017 Cty cổ phần dược phẩm TV.Phami Codeine base EP 8 Sanofi aventis (Sanofi Aventis) France
2 Tramadol VD-19500-13 10/09/2018 Cty cổ phần dược phẩm TV. Pharm Tramadol hvdrochloride BP 2007 Inogent Laboratories Private limited (A GVK BIO COMPANY) India
3 Neo-CorclionF VD-19973-13 08/11/2018 Cty cổ phần dược phẩm TV.Pharm Codeine dl Camphosulfonate NSX Sanofi Chimie (Sanofi Aventis) France
4 Pantracet VD-20870-14 12/06/2019 Cty cổ phần dược phẩm TV Pharm Tramadol hydrochloride BP 2009 Inoaent Laboratories Private limited (A GVK BIO COMPANY) India
5 Pantracet F VD-20871-14 12/06/2019 Cty cổ phần dược phẩm TV.Pharm Tramadol hydrochloride BP 2009 Inogent Laboratories Private limited (A GVK BIO COMPANY) India

Công văn 14903/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

14903_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!