Home Authors Posts by Dược sĩ Lưu Anh

Dược sĩ Lưu Anh

Quyết định 2187/QĐ-BYT ngày 03/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí hội chứng mạch vành cấp”

Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí hội chứng mạch vành cấp – theo...

0
Quyết định 2187/QĐ-BYT ngày 03/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí hội chứng mạch vành cấp”
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng (đợt 3) - theo Bộ Y tế, Quyết định số 2520/QĐ-BYT ngày 18/06/2019

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng (đợt 3)...

0
Quyết định số 2520/QĐ-BYT ngày 18/06/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng (đợt 3)"
Quyết định số 1886/QĐ-BYT ngày 27/4/2020 Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19”

Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch...

0
Quyết định số 1886/QĐ-BYT ngày 27/4/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19”
Quyết định số 2121/QĐ-BYT ngày 21/5/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Răng hàm mặt

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Răng hàm mặt – theo Bộ...

0
Quyết định số 2121/QĐ-BYT ngày 21/5/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Răng hàm mặt
Quyết định số 2057/QĐ-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2020 Về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm thần trong dịch COVID-19”

Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm thần trong dịch COVID-19 – theo Bộ...

0
Quyết định số 2057/QĐ-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2020 Về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm thần trong dịch COVID-19”
Quyết định số 1851/QĐ-BYT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên”

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản người lớn và trẻ...

0
Quyết định số 1851/QĐ-BYT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên”
Quyết định số 3087/QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 năm 2020 Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tiền đái tháo đường”

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tiền đái tháo đường – theo Bộ...

0
Quyết định số 3087/QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tiền đái tháo đường”
Quyết định số 3127/QĐ-BYT ngày 17 tháng 07 năm 2020 về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày”

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày – theo Bộ...

0
Quyết định số 3127/QĐ-BYT ngày 17 tháng 07 năm 2020 về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày”
Quyết định số 3128/QĐ-BYT ngày 17 tháng 07 năm 2020 về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư vú”

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư vú – theo Bộ Y...

0
Quyết định số 3128/QĐ-BYT ngày 17 tháng 07 năm 2020 về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư vú”
Quyết định số 3129/QĐ-BYT ngày 17 tháng 07 năm 2020 về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan”

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan...

0
Quyết định số 3129/QĐ-BYT ngày 17 tháng 07 năm 2020 về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan”
0868.552.633