Home Tags Vi phạm đăng ký

Tag: vi phạm đăng ký

Công văn 968/QLD-TTra tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ...

Công văn 968/QLD-TTra tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc. BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...

Công văn 20019/QLD-TTra tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ...

Công văn 20019/QLD-TTra tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc, công bố BE. BỘ Y TẾ CỤC QUẢN...

Công văn 20018/QLD-TTra tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ...

Công văn 20018/QLD-TTra tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc, công bố BE. BỘ Y TẾ CỤC QUẢN...

Quyết định 494/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành...

Quyết định 494/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại...

Quyết định 493/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành...

Quyết định 493/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại...

Tổng hợp vi phạm Hành Chính trong lĩnh vực dược –...

Tổng hợp vi phạm Hành Chính trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm từ 01 đến tháng 03/2015 DANH SÁCH CÁC CÔNG TY VI PHẠM...