Home Tags Vi phạm đăng ký

Tag: vi phạm đăng ký

Công văn 15819/QLD-TTra về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia...

0
Công văn 15819/QLD-TTra về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu thuốc BỘ Y TẾ CỤC QUẢN...

Công văn 10759/QLD-Ttra ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy...

0
Công văn 10759/QLD-Ttra ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ...

Quyết định 440/QĐ-QLD về việc ngừng xem xét, tiếp nhận hồ...

0
Quyết định 440/QĐ-QLD về việc ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc và rút số đăng ký...

Danh sách các công ty vi phạm từ tháng 1 đến...

0
Danh sách các công ty vi phạm từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2016 DANH SÁCH CÁC CÔNG TY VI PHẠM TRONG SẢN XUẤT...

Công văn 11803/QLD-TTra tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ...

0
Công văn 11803/QLD-TTra tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...

Công văn 4408/QLD-TTra tạm ngưng tiếp nhận, xem xét hồ sơ...

0
Công văn 4408/QLD-TTra tạm ngưng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc.   BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...

Công văn 4407/QLD-TTra tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ...

0
Công văn 4407/QLD-TTra tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...

Quyết định 76/QĐ-QLD về việc ngừng xem xét, tiếp nhận hồ...

0
Quyết định 76/QĐ-QLD về việc ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc và rút số đăng ký...

Công văn 1612/QLD-TTr tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ...

0
Công văn 1612/QLD-TTr tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc. BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...

Công văn 1611/QLD-TTr tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ...

0
Công văn 1611/QLD-TTr tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc. BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...
0868.552.633