Tags Posts tagged with "đấu thầu tập trung quốc gia"

Tag: đấu thầu tập trung quốc gia

Công văn 2369/BHXH-DVT hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu...

Công văn 2369/BHXH-DVT hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh...

Dự thảo thông tư Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu...

Dự thảo thông tư Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức...