Công văn 4795/BHXH-DVT về việc tổ chức đấu thầu đối với các hoạt chất trong danh mục đấu thầu tập trung

1894
Công văn 4795/BHXH-DVT về việc tổ chức đấu thầu đối với các hoạt chất trong danh mục đấu thầu tập trung
Công văn 4795/BHXH-DVT về việc tổ chức đấu thầu đối với các hoạt chất trong danh mục đấu thầu tập trung
5/5 - (2 bình chọn)
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4795/BHXH-DVT

V/v tổ chức đấu thầu đối với các hoạt chất trong danh mục đấu thầu tập trung

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Thực hiện các quy định của pháp luật và các huớng dẫn về đấu thầu thuốc tập trung, Trung tâm mua sắm tập trung – Bộ Y tế (Trung tâm mua sắm) và các địa phương đã tổ chức đấu thầu tập trung các thuốc trong danh mục thuốc đấu thầu tập trung ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế. Qua báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) tập trung của nhiều địa phương và đặc biệt KQLCNT của Trung tâm mua sắm cho thấy giá nhiều loại thuốc (cùng nhóm, cùng nhà sản xuất) giảm mạnh. Tuy nhiên theo báo cáo KQLCNT của một số cơ sở KCB, địa phương có nhiều thuốc cùng hoạt chất, đường dùng nhưng có dạng bào chế hoặc hàm lượng khác có giá trúng thầu cao hơn nhiều lần so với các thuốc trong danh mục đấu thầu tập trung (quy về cùng hàm lượng) đang được lựa chọn sử dụng và thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) dẫn đến lãng phí và gia tăng chi phí về thuốc (Danh mục một số thuốc gửi kèm Công văn này). Để đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ BHYT, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Y tế:

  1. Chỉ đạo các các cơ sở khám chữa bệnh ưu tiên xây dựng kế hoạch sử dụng các thuốc trong danh mục đấu thầu tập trung. Đối với các thuốc đã đề nghị mua sắm tập trung yêu cầu sử dụng tối thiểu 80% số lượng trong kế hoạch.
  2. Trường hợp có nhu cầu sử dụng các thuốc cùng hoạt chất, đường dùng nhưng có hàm lượng khác hoặc dạng bào chế khác, yêu cầu khi xây dựng giá kế hoạch tham khảo giá trúng thầu của các thuốc trong danh mục đấu thầu tập trung để làm căn cứ tính giá kế hoạch.
  3. Đối với các thuốc đã trúng thầu với giá cao bất hợp lý so với các thuốc trong danh mục đấu thầu tập trung đã có KQLCNT đề nghị cơ sở khám bệnh chữa bệnh đề nghị nhà thầu thương thảo giảm giá.
  4. Căn cứ số liệu sử dụng thuốc năm 2016, 2017 việc sử dụng thuốc đã có nhiều thay đổi về giá trị và số lượng giữa các hoạt chất, hàm lượng… Đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2016/TT-BYT theo đó tiếp tục bổ sung danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương, cấp quốc gia đối với các thuốc có số lượng sử dụng nhiều, chi phí lớn;

Trong khi chờ ý kiến của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam tạm thời hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung trên khi tham gia công tác đấu thầu thuốc tại các địa phương, cơ sở khám chữa bệnh.

Đề nghị Bộ Y tế quan tâm chỉ đạo./.

DANH MỤC:

 

Nhóm thuốc

 

Tên hoat chất

 

Tên thuốc

Nồng độ – Hàm lượng Quy cách, Dạng bào chế, Đường dùng Đơn vị tính Đơn giá trúng thầu tại các trung tâm mua sắm BYT(VNĐ)
Nhóm 1 Docetaxel Docetaxel

“Ebewe”

80mg/8ml Hộp 1 lọ 8 ml, Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền Lọ 756.799
Docetaxel 140mg/7ml Lọ
Docetaxel 20mg/1ml; 0,5ml Lọ
Nhóm 2 Docetaxel Daxotel

80mg/4ml

80mg/4ml Hộp 1 lọ 4ml dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch Lọ 458.997
Docetaxel 20mg Lọ
Nhóm 5 Docetaxel Daxotel

80mg/4ml

80mg/4ml Hộp 1 lọ 4ml dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch Lọ 458.997
Docetaxel Taxe we 11 120mg 120mg/3ml Lọ
Docetaxel Daxotel 20mg/lml Lọ
Nhóm 1 Oxaliplatin Oxaliplatin

Hospira

100mg/20ml

100mg/20ml Hộp 1 lọ 20ml, Dung dịch đậm đặc pha dung dịch truyền Lọ 446.900
Oxaliplatin 150mg Lọ
Oxaliplatin 50mg Lọ
Nhóm 2 Oxaliplatin Oxitan 100mg/20ml 100mg/20ml Hộp 1 lọ 20ml dung dịch truyền Lọ 300.300
Oxaliplatin 50mg Lọ
Nhóm 5 Oxaliplatin Oxitan 100mg/20ml 100mg/20ml Hộp 1 lọ 20ml dung dịch truyền Lọ 300.300
Oxaliplatin 50mg Lọ
Nhóm 1 Paclitaxel Paclitaxel “Ebewe” 100mg/16,7ml Hộp 1 lọ 16,7ml, Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền Lọ 644.689
Paclitaxel 150mg Lọ
Paclitaxel 260mg Lọ
Paclitaxel 300mg Lọ
Nhóm 2 Paclitaxel Intaxel 100mg/17ml 100mg/17ml Hộp 1 lọ 17ml dung dịch truyền Lọ 259.875
Paclitaxel 30mg Lọ

Công văn 4795/BHXH-DVT về việc tổ chức đấu thầu đối với các hoạt chất trong danh mục đấu thầu tập trung

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

4795_BHXH_DVT_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!