danh mục kê khai thuốc nhập khẩu Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Danh mục kê khai thuốc nhập khẩu

Tag: danh mục kê khai thuốc nhập khẩu

Tổng hợp tình hình kê khai lại thuốc nhập khẩu

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KÊ KHAI LẠI THUỐC NHẬP KHẨU - Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát về giá thuốc, nếu phát hiện mức...

Tổng hợp kê khai giá thuốc nhập khẩu đến ngày 6/12/2017

Tổng hợp kê khai lại giá thuốc nhập khẩu tính đến ngày 6/12/2017 Tổng hợp kê khai giá thuốc nhập khẩu đến ngày 6/12/2017   19635 Esonix 40mg Esomeprazole...

Kê khai giá thuốc sản xuất trong nước và thuốc nhập...

Kê khai giá thuốc sản xuất trong nước và thuốc nhập khẩu tính đến 28/09/2017 Kê khai giá thuốc sản xuất trong nước và thuốc...

Tổng hợp kê khai giá thuốc đến ngày 10/8/2017

Tổng hợp kê khai giá thuốc đến ngày 10/8/2017 Nội dung: Tổng hợp kê khai lại thuốc nhập khẩu tính đến ngày 10.8.2017 Tổng hợp...

Tổng hợp kê khai giá thuốc nhập khẩu tính đến ngày...

Tổng hợp kê khai giá thuốc nhập khẩu tính đến ngày 24/7/2017 DOWNLOAD DANH MỤC TẠI ĐÂY Tong_hop_KK_thuoc_NK_tinh_den_ngay_24.07.2017 Nguồn tại: dav.gov.vn Tổng hợp kê khai thuốc nhập khẩu...

Tổng hợp danh mục kê khai giá thuốc nhập khẩu tính...

Tổng hợp danh mục kê khai giá thuốc nhập khẩu tính đến ngày 10/5/2017 Kê khai giá thuốc nhập khẩu tháng 5/2017 Chi tiết tại website:...