Home Tags Danh mục biệt dược gốc

Tag: danh mục biệt dược gốc

Danh sách công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt...

0
Danh sách công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 1 đến đợt 20 Các căn cứ cho Quyết định công bố danh mục...

Quyết định 1465/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 công bố danh mục thuốc biệt...

0
  Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 1465/QĐ-BYT công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 20 Công bố kèm theo quyết định này...

Công văn 7492/BYT-QLD bổ sung, điều chỉnh một số thông tin...

0
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 7492/BYT-QLD V/v bổ sung, điều chỉnh một số...

Quyết định 5859/QĐ-BYT công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc...

0
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 5859/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm...

Công văn 2462/BYT-QLD bổ sung, điều chỉnh một số thông tin...

0
Công văn 2462/BYT-QLD bổ sung, điều chỉnh một số thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc BỘ Y...

Công văn 1843/QĐ-QLD Công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc...

0
Công văn 1843/QĐ-QLD Công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 17) BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

Công văn 3586/QLD-GT về việc thông báo ý kiến hội đồng...

0
Công văn 3586/QLD-GT về việc thông báo ý kiến Hội đồng đối với các hồ sơ công bố DM thuốc biệt dược gốc chưa...

Dự thảo 1 thông tư hướng dẫn việc công bố thuốc...

0
Dự thảo 1 thông tư hướng dẫn việc công bố thuốc thuộc danh mục thuốc biệt dược gốc   THÔNG TƯ Hướng dẫn việc công bố thuốc...
0868.552.633