Home Tags Danh mục biệt dược gốc

Tag: danh mục biệt dược gốc

Công văn 2462/BYT-QLD bổ sung, điều chỉnh một số thông tin...

Công văn 2462/BYT-QLD bổ sung, điều chỉnh một số thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc BỘ Y...

Công văn 1843/QĐ-QLD Công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc...

Công văn 1843/QĐ-QLD Công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 17) BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

Công văn 3586/QLD-GT về việc thông báo ý kiến hội đồng...

Công văn 3586/QLD-GT về việc thông báo ý kiến Hội đồng đối với các hồ sơ công bố DM thuốc biệt dược gốc chưa...

Danh sách công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt...

Danh sách công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 1 đến đợt 16 Các căn cứ cho Quyết định công bố danh mục...

Dự thảo 1 thông tư hướng dẫn việc công bố thuốc...

Dự thảo 1 thông tư hướng dẫn việc công bố thuốc thuộc danh mục thuốc biệt dược gốc   THÔNG TƯ Hướng dẫn việc công bố thuốc...