Home Tags Danh mục biệt dược gốc

Tag: danh mục biệt dược gốc

Quyết định 1465/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 công bố danh mục thuốc biệt...

  Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 1465/QĐ-BYT công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 20 Công bố kèm theo quyết định này...

Công văn 7492/BYT-QLD bổ sung, điều chỉnh một số thông tin...

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 7492/BYT-QLD V/v bổ sung, điều chỉnh một số...

Quyết định 5859/QĐ-BYT công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc...

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 5859/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm...

Công văn 2462/BYT-QLD bổ sung, điều chỉnh một số thông tin...

Công văn 2462/BYT-QLD bổ sung, điều chỉnh một số thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc BỘ Y...

Công văn 1843/QĐ-QLD Công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc...

Công văn 1843/QĐ-QLD Công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 17) BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

Công văn 3586/QLD-GT về việc thông báo ý kiến hội đồng...

Công văn 3586/QLD-GT về việc thông báo ý kiến Hội đồng đối với các hồ sơ công bố DM thuốc biệt dược gốc chưa...

Danh sách công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt...

Danh sách công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 1 đến đợt 16 Các căn cứ cho Quyết định công bố danh mục...

Dự thảo 1 thông tư hướng dẫn việc công bố thuốc...

Dự thảo 1 thông tư hướng dẫn việc công bố thuốc thuộc danh mục thuốc biệt dược gốc   THÔNG TƯ Hướng dẫn việc công bố thuốc...