Home Tags Cung ứng thuốc

Tag: cung ứng thuốc

Công văn 11381/QLD-KD cung ứng thuốc Digoxin

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số 11381 /QLD-kd V/v cung ứng...

Công văn 11377/QLD-KD cung ứng thuốc Histamin 1mg/ml và glucagon(tiêm)

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc   Số 11337 QLD-KD V/v cung...

Công văn 8846/QLD-KD Đảm bảo cung ứng thuốc Histamin và Glucagon

0
Công văn 8846/QLD-KD ngày 18 tháng 5 năm 2018 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

Công văn 8847/QLD-KD Cung ứng thuốc Histamin và Glucagon (tiêm)

0
Công văn 8847/QLD-KD ngày 18 tháng 05 năm 2018 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...

Công văn 3142/QLD-KD năm 2018 đăng tải thông tin trên báo...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3142/QLD-KD Về việc đăng tải...

Công văn 15/QLD-KT về việc Đảm bảo cung ứng thuốc dịp...

0
Bộ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số: 15/QLD-KD V/v đảm bảo cung ứng thuốc dịp tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

CÔNG VĂN SỐ 15/QLD-KD ĐẢM BẢO CUNG ỨNG THUỐC DỊP TẾT...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/QLD-KD v/v đảm bảo cung...
0868.552.633