Công văn 11381/QLD-KD cung ứng thuốc Digoxin

895
Công văn 11381/QLD-KD cung ứng thuốc Digoxin
Công văn 11381/QLD-KD cung ứng thuốc Digoxin
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số 11381 /QLD-kd

V/v cung ứng thuốc Digoxin

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2018

 

 

KHẨN

 

 

Kính gửi:

 • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ;
 • Công ty CPDP Trung ương CPC1.

(Sau đây gọi tắt là các Đơn vị)

Cục Quản lý Dược nhận được công văn của một số Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và bệnh viện về việc đề nghị cung ứng thuốc Digoxin, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

 1. Liên quan đến tình hình cung ứng, nhập khẩu thuốc Digoxin: Hiện chưa có thuốc nào có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam; tuy nhiên, Cục Quản lý Dược đã cấp phép nhập khẩu thuốc Digoxin theo hình thức thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành theo đề nghị của Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1.
 • Theo thông tin từ Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1, ngày 23/5, Công ty đã nhập khẩu 12.000 hộp Digoxin về Việt Nam và đã sẵn sằng cung ứng cho các bệnh viện có nhu cầu.
 1. Để chủ động trong công tác cung ứng thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị, Cục Quản lý Dược đề nghị:
  • Các Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn có nhu cầu sử dụng thuốc Digoxin:
 • Chủ động liên hệ với công ty nhập khẩu để đặt hàng, mua sắm kịp thời;
 • Mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động tiến hành công tác dự trữ thuốc, trong đó ngoài số lượng sử dụng theo nhu cầu, cần phải có một số lượng tồn kho dự trữ thuốc Digoxin ngoài nhu cầu thường xuyên để đề phòng khi có nhu cầu đột biến hoặc gặp trục trặc trong cung ứng thuốc;
 • Chủ động lập kế hoạch dự trù mua sắm thuốc kịp thời với các cơ sở nhập khẩu thuốc.
  • Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ có nhu cầu sử dụng thuốc Digoxin:
 • Chủ động liên hệ với công ty nhập khẩu để đặt hàng, mua sắm kịp thời;
 • Chủ động tiến hành công tác dự trữ thuốc, trong đó ngoài số lượng sử dụng theo nhu cầu, cần phải có một số lượng tồn kho dự trữ thuốc Digoxin ngoài nhu cầu thường xuyên để đề phòng khi có nhu cầu đột biến hoặc gặp trục trặc trong cung ứng thuốc;
 • Chủ động lập kế hoạch dự trù mua sắm thuốc kịp thời với các cơ sở nhập khẩu thuốc.
  • Công ty CPDP Trung ương CPC1:
 • Trước mắt, ưu tiên cung ứng thuốc cho các Đơn vị đã có công văn đề nghị cung ứng thuốc Digoxin và có kế hoạch cung ứng cho các Đơn vị có nhu cầu khác.
 • Tổng hợp toàn bộ dự trù của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để lập kế hoạch và ký hợp đồng sớm với nhà sản xuất và công ty cung ứng thuốc nước ngoài nhằm đảm bảo các cơ sở này có thể chủ động trong việc sản xuất, cung ứng thuốc kịp thời cho thị trường Việt Nam, tránh thiếu thuốc do ký hợp đồng muộn.
 • Lập hồ sơ đề nghị nhập khẩu thuốc theo quy định để cung ứng cho các cơ sở và kịp thời báo cáo về Cục Quản lý Dược ngay sau khi các lô thuốc này được nhập về Việt Nam.
 1. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị thông báo về Cục Quản lý Dược để được giải quyết theo quy định.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

–       Như trên;

–       Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

–       Thứ trường Nguyễn Viết Tiến (để b/c);

–       Thứ trưởng Trươnẹ Quốc Cường (để b/c);

–       Cục trưởng Vũ Tuân Cường (để b/c);

–       Cục QL Khám chữa bệnh (để p/h);

–       Công Thông tin điện tử của Bộ Y tế;

–       Báo Sức khỏe và Đời sống;

–       Website của Cục Quản lý Dược; ^

–       Tạp chí Dược – Mỹ phẩm (để đăng tải);

–       Lưu VT, KD (HH).

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

ĐỖ VĂN ĐÔNG

 

 

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 11381_QLD_KD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI  NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!