Công văn 8846/QLD-KD Đảm bảo cung ứng thuốc Histamin và Glucagon

1175
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 8846/QLD-KD ngày 18 tháng 5 năm 2018

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 8846/QLD-KD

V/v đảm bảo cung ứng thuốc Histamin 1mg/ml và Glucagon

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2018

Kính gửi:

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ.

(Sau đây gọi tắt là Đơn vị)

Cục Quản lý Dược nhận được công văn số 330/KCB-NV ngày 13/4/2018 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và số 1188/SYT-NVD ngày 06/4/2018 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc cung ứng thuốc thuốc Histamin 1mg/ml (dung dịch tiêm) để làm chứng dương trong quy trình kỹ thuật test lẩy da và thuốc Glucagon (tiêm) quy định tại Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ (có hiệu lực từ 15/02/2018), sau khi xem xét, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Hiện nay, thuốc Histamin 1mg/ml (dung dịch tiêm) chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc cấp giấy phép nhập khẩu tại Việt Nam; thuốc Glucagon (tiêm) cũng chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành, tuy nhiên, trước đây đã được cấp phép nhập khẩu theo nhu cầu điều trị đặc biệt của từng bệnh viện (tên thương mại là GlucaGen HypoKit dạng tiêm, do Công Novo Nordisk A/S sản xuất, được cấp theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương).

Để đảm bảo cung ứng thuốc kịp thời cho việc phòng và cấp cứu sốc phản vệ, Cục Quản lý Dược đề nghị các Đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

 1. Về nhu cầu đối với hai thuốc trên:

 • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp nhu cầu cần thiết được dự trữ trong năm 2018 của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn;
 • Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ rà soát và báo cáo số lượng cần thiết được dự trữ trong năm 2018 tại chính cơ sở;

Báo cáo của Sở Y tế và các Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/6/2018 theo địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội để Cục Quản lý Dược xem xét, giải quyết theo quy định.

 1. Các Đơn vị chủ động liên hệ với các Công ty nhập khẩu thuốc để đặt hàng và mua sắm để thực hiện việc dự trữ thuốc tại cơ sở nếu có nhu cầu.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Bộ trưởng (để b/cáo);
 • Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
 • Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến (để b/cáo);
 • Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (để p/hợp);
 • Tạp chí Dược, Mỹ phẩm;
 • Cổng thông tin điện tử của BYT;
 • Website của Cục QLD;
 • Lưu: VT, KD (Vn).
Công văn 8846/QLD-KD

Công văn 8846/QLD-KD Đảm bảo cung ứng thuốc Histamin 1mg/ml và Glucagon./.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

8846_QLD_KD_2018_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!