Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển dược phẩm nhạy cảm với nhiệt độ

1199
Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển dược phẩm
Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển dược phẩm
Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển dược phẩm nhạy cảm với nhiệt độ
5 (100%) 4 votes

Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển dược phẩm nhạy cảm với nhiệt độ

WHO TRS 961 (2011), Phụ lục 9 – Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển dược phẩm nhạy cảm với nhiệt độ:

Các hướng dẫn bổ sung (HDBS):

 • HDBS 1 – Lựa chọn vị trí đặt kho bảo quản
 • HDBS 2 – Thiết kế và chi phí đầu tư cho kho bảo quản
 • HDBS 3 – Dự tính dung tích của kho bảo quản
 • HDBS 4 – Hệ thống bảo vệ và phòng cháy chữa cháy
 • HDBS 5 – Bảo dưỡng kho bảo quản
 • HDBS 6 – Hệ thống theo dõi nhiệt độ, độ ẩm của kho bảo quản
 • HDBS 7 – Thẩm định kho bảo quản có kiểm soát nhiệt độ
 • HDBS 8 – Đánh giá phân bố nhiệt trong kho bảo quản
 • HDBS 9 – Bảo dưỡng thiết bị lạnh
 • HDBS 10 – Hiệu chuẩn cho thiết bị điều khiển và theo dõi nhiệt độ
 • HDBS 11 – Thẩm định xe vận chuyển lạnh
 • HDBS 12 – Vận chuyển có kiểm soát nhiệt độ bằng đường bộ và đường không
 • HDBS 13 – Thẩm định thùng chứa trong vận chuyển
 • HDBS 14 – Thẩm định tuyến đường vận chuyển
 • HDBS 15 – Hệ thống theo dõi nhiệt độ, độ ẩm trong khi vận chuyển
 • HDBS 16 – Kiểm soát ảnh hưởng đến môi trường của các thiết bị lạnh

Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển dược phẩm nhạy cảm với nhiệt độ

DOWNLOAD FULL VERSION

Tài liệu khác tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here