Công văn 13468/QLD-CL về việc góp ý thông tư hướng dẫn GMP đối với cơ sở sản xuất thuốc dược liệu

1087
Góp ý thông tư GMP dược liệu
Góp ý thông tư GMP dược liệu
5/5 - (4 bình chọn)

Công văn 13468/QLD-CL về việc góp ý thông tư hướng dẫn GMP đối với cơ sở sản xuất thuốc dược liệu

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 13468/QLD-CL
V/v: góp ý thông tư hướng dẫn GMP đối với cơ sở sản xuất thuốc dược liệu
Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:  ………………………………………………………………………………………………

Ngày 19/12/2014, Cục Quản lý Dược có công văn số 22228/QLD-CL về việc góp ý Thông tư hướng dẫn việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc dược liệu. Sau khi nhận được các ý kiến góp ý, Cục Quản lý Dược đã sửa đổi, hoàn thiện Dự thảo Thông tư nêu trên.

Để chuẩn bị cho buổi họp với các đơn vị liên quan trước khi ban hành thông tư, Cục Quản lý Dược xin gửi bản Dự thảo Thông tư (lần 2) để Quý cơ quan/đơn vị nghiên cứu và cho ý kiến đóng góp về Thông tư nêu trên, đặc biệt chú trọng nội dung về cơ sở nhà xưởng và nguyên liệu dược liệu. Bản điện tử của Dự thảo Thông tư (lần 2) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược theo địa chỉ: www.dav.gov.vn tại thư mục Dự thảo văn bản QPPL.

Ý kiến góp ý của Quý đơn vị xin gửi bằng văn bản về Cục Quản lý Dược trước ngày 03/8/2015 theo địa chỉ: Cục Quản lý Dược, số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội hoặc hộp thư điện tử: [email protected].

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
  • Lưu VT, CL (ĐT).

VĂN BẢN GỐC: GMP Dược liệu

Góp ý thông tư GMP dược liệu

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!