Công văn 8317/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

1543
Công văn 8317/QLD-ĐK
Công văn 8317/QLD-ĐK
5/5 - (6 bình chọn)

Công văn 8317/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 8317/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi:

– Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

– Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

– Căn cứ công văn số 134/NCPT đề ngày 29/5/2017 của Công ty cổ phần dược phấm Trung ương I – Pharbaco về việc xin đính chính công bố nguyên liệu hoạt chất được phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp SĐK,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc (trừ các nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt) được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khấu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành theo các danh mục đính kèm.

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 03 thuốc đã công bố kèm theo Công văn số 2492/QLD-ĐK ngày 06/03/2017 và Công văn số 24354/QLD-ĐK ngày 12/12/2016 của Cục Quản Dược

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

PHÓ CỤC TRƯỞNG

NGUYỄN TẤT ĐẠT (Đã Ký)

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ

Tên thuốc

(1)

SDK

(2)

Ngày hết hạn SDK

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX (4) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dang muối …)

(5)

Tiêu

chuẩn

dược

chất

(6)

Tên NSX nguyên liêu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liêu (8) Nước

sản

xuất

(9)

Trikapezon VD-24868-16 15/07/2021 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I- Pharbaco Cefoperazone sodium USP

32

Suzhou

Davvnrays

Pharmaceutical

Co.,Ltd

22 Tianling Road, Wuzhong Economic Development District, Suzhou, P.R.China China
Trikapezon Plus l,5g VD-25808-16 15/11/2021 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium (2:1) NSX Zhuhai Limited Laboratories Sanzao Science & Technology Park, National Hi-tech Zone, Zhuhai, Guangdong China
Trikapezon Plus VD-26289-17 06/02/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium (1:1) NSX Zhuhai Limited Laboratories Sanzao Science & Technology Park, National Hi-tech Zone, Zhuhai, Guangdong China

 

Công văn 8317/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

8317_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!