Công văn 6453/BYT-KCB về việc thực hiện các Hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn

1485
Công văn 6453/BYT-KCB về việc thực hiện các Hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6453/BYT-KCB

V/v thực hiện các Hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

  • Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng Y tế các ngành;
  • Giám đốc các Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ Y tế đã có Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là các Hướng dẫn KSNK). Để tăng cường chất lượng công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn, triển khai hiệu quả các Hướng dẫn KSNK, bảo đảm an toàn cho người bệnh, người hành nghề KBCB, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành, Giám đốc các Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt những nội dung sau:

  1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức phổ biến nội dung các Hướng dẫn KSNK tới các đơn vị trực thuộc.
  2. Xây dựng các quy trình và cụ thể hóa nội dung các Hướng dẫn KSNK cho phù hợp với nguồn lực và điều kiện cụ thể của đơn vị.
  3. Kiểm tra, giám sát việc cung cấp nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện và việc tuân thủ thực hiện các Hướng dẫn KSNK tại đơn vị.
  4. Gửi Kế hoạch và Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Hướng dẫn KSNK về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 24 Iháng 11 năm 2017 để Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Ghi chủ: Quyết định 3916/QĐ-BYT và các Hướng dẫn KSNK được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (moh.gov.vn) và Website của Cục Quản lý khám, chữa bệnh (www.kcb.vn). Để biết thêm thông tin xin liên hệ ThS. Hà Thị Kim Phượng, Cục QLKCB theo số điện thoại 0981110188, Email: [email protected].

Công văn 6453/BYT-KCB về việc thực hiện các Hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

6453_BYT_KCB_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!