Công văn 5278/BYT-TB-CT Thực hiện đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

5057
Công văn 5278/BYT-TB-CT
Công văn 5278/BYT-TB-CT
5/5 - (5 bình chọn)

(KHẨN) Công văn 5278/BYT-TB-CT Thực hiện đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5278/BYT-TB-CT
V/v: Thực hiện đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D theo Nghị định
số 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ
Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:       

Văn phòng đại diện các hãng, các công ty nhập khẩu, kinh doanh trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị)

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 36/2016/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Lộ trình thực hiện đối với 05 thủ tục công bố đăng ký trực tuyến từ ngày 01/7/2017 thực hiện tại Bộ Y tế, trong đó số lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Để bảo đảm tiến độ, kế hoạch thực hiện Nghị định số 36/2016/NĐ-CP từ nay đến ngày 01/01/2018 và kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, tránh ách tắc trong hoạt động kinh doanh, nhập khẩu của đơn vị trong thời gian chuyển tiếp, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung sau:

  1. Khẩn trương và chủ động thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng các quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn: Thông tư số 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 của Bộ Y tế quy định việc phân loại trang thiết bị y tế và Thông tư số 42/2016/TT-BYT ngày 15/11/2016 của Bộ Y tế quy định việc thừa nhận kết quả phân loại trang thiết bị y tế.
  2. Nghiên cứu và thực hiện theo các nội dung hướng dẫn sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến và khẩn trương thực hiện 05 thủ tục công bố, đăng ký trực tuyến từ ngày 01/7/2017 thực hiện tại Bộ Y tế thông qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về quản lý trang thiết bị y tế trên địa chỉ: http://dmec.moh.gov.vn/.
  3. Khẩn trương tổng hợp danh mục trang thiết bị y tế mà đơn vị dự kiến sẽ thực hiện việc đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D theo một hoặc một nhóm chủng loại trang thiết bị y tế (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Công văn này) và gửi về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) theo địa chỉ số 138A-Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội để tổng hợp, xem xét và hỗ trợ trong quá trình thực hiện.
  4. Đối với giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế cho cơ sở thực hiện việc đăng ký lưu hành: đề nghị cơ sở thực hiện việc đăng ký lưu hành thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP và thống nhất nội dung ngôn ngữ bằng tiếng Anh trên mẫu giấy ủy quyền (theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Công văn này).
  5. Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định và yêu cầu về hồ sơ, thủ tục đã được quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP và các nội dung hướng dẫn sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến để tránh những trường hợp phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ do lỗi chưa nghiên cứu, nắm rõ các quy định, hướng dẫn đã được hướng dẫn thực hiện, gây khó khăn trong xử lý hồ sơ, kéo dài thời gian và hiệu quả sử dụng phần mềm. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, không có sự giả mạo và hợp pháp về nội dung, tài liệu trong hồ sơ đề nghị đăng ký số lưu hành trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP và có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ có liên quan đến việc đăng ký lưu hành, xuất trình cho các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên, đảm bảo tiến độ thực hiện Nghị định số 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) theo số điện thoại: 04.62732272, email: [email protected] để được kịp thời xem xét, giải quyết.

VỤ TRƯỞNG VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ, NGUYỄN MINH TUẤN (ĐÃ KÝ)

Công văn 5278/BYT-TB-CT Thực hiện đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

5278_BYT_TB_CT_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!