MẪU GIẤY ỦY QUYỀN (Kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

5128
Mẫu giấy ủy quyền đăng ký theo nghị định 36
Mẫu giấy ủy quyền đăng ký theo nghị định 36
5/5 - (12 bình chọn)

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN (Kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

Mẫu số 2 – Đính kèm công văn 5278/BYT-TB-CT thực hiện đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN

(Kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP
ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

LETTER OF AUTHORIZATION FORM

(Issued with the Decree No. 36/2016/NĐ-CP
dated May 15, 2016 of the Government)

Tiêu đề của chủ sở hữu trang thiết bị y tế (tên, địa chỉ)

Ngày…… tháng……… năm 20…

The Product Owner (name and address)

Day…….. month…….. year 20…

GIẤY ỦY QUYỀN

LETTER OF AUTHORIZATION

Kính gửi: ………..

To: …………………………………………….

Chúng tôi, (Tên và địa chỉ chủ sở hữu), với tư cách là chủ sở hữu trang thiết bị y tế bằng văn bản này ủy quyền cho (Tên và địa chỉ của cơ sở đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc đăng ký lưu hành) được lưu hành tại thị trường Việt Nam các trang thiết bị y tế sau:

We, (name and address of the Product Owner), as the owner of the medical devices listed hereunder, hereby authorize (name and address of the organization authorized to announce applicable standards in its name or register for circulation) to place/register the following medical devices to the market of Vietnam:

…………….. (Liệt kê danh mục các trang thiết bị y tế)…

……………. (List of the medical device)….

Chúng tôi cam kết cung cấp, hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến thông tin, chất lượng và bảo đảm các điều kiện về bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng và cung cấp vật tư, phụ kiện thay thế trang thiết bị y tế nêu trên.

We hereby commit to provide and support any inquiry related to the information and quality of the medical devices, guarantee all warranty, maintenance and service conditions and supply replacement materials and accessories for the medical devices.

Thư ủy quyền này hiệu lực đến thời điểm:……………… (ngày/tháng/năm)

This Letter of Authorization is valid until:……………… date (dd/mm/yy)

 

Người đại diện hợp pháp của Chủ sở hữu
Legitimate representative of legal manufacturer
(product owner)

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số
Signature (Full name and title to be specified)
Confirmed by Seal or digital signature

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN (Kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

DOWNLOAD MẪU DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

MAU THU UY QUYEN

[/sociallocker]

Mẫu giấy ủy quyền đăng ký theo nghị định 36

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!