TỔNG HỢP DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI B, C, D THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH

4888
Mẫu tổng hợp danh mục trang thiết bị loại BCD
Mẫu tổng hợp danh mục trang thiết bị loại BCD
5/5 - (1 bình chọn)

TỔNG HỢP DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI B, C, D THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH

TỔNG HỢP DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI B, C, D
THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH – Đính kèm công văn 5278/BYT-TB-CT thực hiện đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ

STT Tên trang thiết bị

y tế

Phân

loại

Phân

nhóm

Bản phân loại trang thiết bị y tế Đã được cấp giấy phép nhập khẩu theo Thông tư số

30/2015/TT-

BYT

Nộp hồ sơ đăng ký theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP Thời hạn đề nghị cấp

số đăng ký

lưu hành

Ghi chú
Thừa nhận kết quả Đơn vị tự phân loại Cơ sở đủ điều kiện phân loại Đã nộp Chưa nộp
1 …….     Nêu tên nước và giấy tờ chứng minh

Vd:

Canada, Giấy chứng nhận xuất khẩu

Nêu rõ Quy tắc áp dụng tại Thông tư số

39/2016/TT- BYT ngày 28/10/2016 của Bộ Y tế

Nêu tên cơ sở đủ điều kiện phân loại thực hiện việc phân loại Đề nghị nêu số giấy phép, thời gian hết hạn của giấy phép

Vd: Số 1234/BYT- TB-CT, hết hạn ngày 31/12/2017

Nêu thời gian thời nộp hồ sơ (tính từ ngày đã có xác nhận phí)

Vd: Ngày 20/8/2017

Nêu thời gian dự kiến nộp hồ sơ Dự kiến thời gian đề nghị cấp số đăng ký

Vd: Ngày 15/01/2017

Các nội dung lưu ý về tiến độ trong hoạt dộng kinh doanh, nhập khẩu của đơn vị và ưu tiên cấp số đăng ký…
2

 

TỔNG HỢP DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI B, C, D THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH

DOWNLOAD MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

MẪU TỔNG HỢP DANH MỤC

[/sociallocker]

Mẫu tổng hợp danh mục trang thiết bị loại BCD

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!